1. Koji je glavni strateški dokument Općine Kostrena?

Glavni strateški dokumenti Općine Kostrena jesu Program ukupnog razvoja Općine Kostrena za razdoblje od 2014. do 2020. godine i Akcijski plan razvoja turizma Općine Kostrena.

Glavne strateške dokumente Općine Kostrena možete pronaći na mrežnim / Internet stranicama Općine Kostrena http://kostrena.hr/ – navigacijski izbornik Gospodarstvo – podizbornik Strateški dokumenti ili odaberite direktan link http://kostrena.hr/category/gospodarstvo/strateski-dokumenti/