2. Tko su korisnici Programa poticanja poduzetništva Općine Kostrena za 2016. godinu?

Korisnici Programa mogu biti obrti i trgovačka društva (mala i srednja) koja posluju i imaju registrirano sjedište na području Općine Kostrena. Korisnik potpore mora imati najmanje 1 zaposlenog na neodređeno vrijeme uključujući vlasnika/cu.

Osim novoosnovanih tvrtki Program poticanja poduzetništva odnosi se i na tvrtke koje posluju više godina.  Navedeno se odnosi na Mjeru br. 2 – sufinanciranje nabavke opreme – prema kojoj potpora iznosi do 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše 20.000,00 kuna za proizvodnu djelatnost, odnosno 5.000,00 kn za uslužnu djelatnost. Iz mjere je izuzeta nabavka vozila i informatička oprema.