Obavijesti mještanima, Novosti

Obavijest mještanima

Mole se mještani da promjene koje se tiču njihovih adresa prebivališta u Kostreni jave na broj 051/209-040 ili na e-mail adresu: mateja.matijasec@kostrena.hr s jasnim naznakama o promjenama (npr. odseljenje, promjena broja članova kućanstva, promjena naziva ulice i kućnog broja i sl). Ukoliko je moguće priložite i valjanu dokumentaciju.