Novosti, Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Prijedlog Odluke privremenoj zabrani građevinskih radova na području Općine Kostrena

  ZatvorenDokumentacija

Rok za prijavu
23. studenoga 2017.

Datum i vrijeme objave
15. studenoga 2017.

KLASA: 360-01/17-01/05
URBROJ: 2170-07-04-2-17-3
Kostrena, 15.  studeni  2017.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – prijedlog Odluke o privremenoj zabrani građevinskih radova na području Općine Kostrena  – POZIV

Na web stranicama Općine Kostrena dana 15. studenoga 2017. godine objavljen je nacrt Odluke o privremenoj zabrani građevinskih radova na području Općine Kostrena te se poziva zainteresirana javnost na Savjetovanje o navedenoj odluci.