5. Tko mi može pružiti pomoć prilikom otvaranja trgovačkog društva ili obrta?

Za Općinu Kostrenu matično udruženje je Udruženje obrtnika Rijeka, Vukovarska 21. Kontakt telefon: 372-114, kontakt osoba: Dajana Dujmović, v.d.tajnik. Više informacija o osnivanju obrta moguće je dobiti na web stranici Udruženja obrtnika rijeka www.obrtnici-rijeka.hr.

Također, sve informacije o otvaranju obrta ažurirane su i postavljene na mrežne / Internet stranice Općine Kostrena.

Ako trebate dodatnu pomoć ili podršku potražite je u stručnoj Službi za financije i gospodarstvo Općine Kostrena,
Odgovorna osoba: Martina Zekić, viši stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj i financije, e-mail: martina.zekic@kostrena.hr, tel: +385 51 209 071.