Postavljanje baja u siječnju 2017.

OPĆINA  KOSTRENA

  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Služba za komunalni sustav, zaštitu okoliša i prostorno planiranje

 

LOKACIJE ZA POSTAVU BAJA (5m3)  PREMA PROGRAMU ZA SIJEČANJ 2017

NA PODRUČJU OPĆINE KOSTRENA – 3 BAJE:

  • 09.01.2017. – (2 baje)
  • ULICA IVA ŠODIĆA – na kraju ulice
  • ŠOJSKA – kod kružnog toka
  • 23.01.2017. – (1 baja)
  • VRH MARTINŠĆICA – nasuprot dječjeg igrališta

NAPOMENA: Na gore naznačenim adresama/lokacijama baje se postavljaju prema navedenom datumu, a povlače se sljedećeg dana.