Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Izvješće o prijedlogu Programa poticanja poduzetništva za 2017. godinu

KLASA: 303-01/17-01/03
URBROJ: 2170-07-04-03-17-3
Kostrena, 13. veljače 2017.

Predmet: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Izvješće o prijedlogu Programa poticanja poduzetništva za 2017. godinu

Na web stranicama Općine Kostrena objavljen je nacrt Programa poticanja poduzetništva Općine Kostrena za 2017. godinu, te je pozvana zainteresirana javnost na Savjetovanje o istoj. Rok zapodnošenje prijedloga je bio 13.veljače 2017. godine, a prijedlozi su se mogli dostaviti pisanim putem ili na elektroničku adresu: kostrena@kostrena.hr

Sukladno navedenom pozivu pristigao je 1 (jedan) prijedlog, koji se odnosi na uvrštavanje ugostiteljske djelatnosti u Program poticanja poduzetništva za 2017. godinu.

Prijedlog nije prihvaćen. Razlozi za neprihvaćanje istog jesu slijedeći:

Sustav javnih potpora u Republici Hrvatskoj izuzeo je ugostiteljsku djelatnost koja podrazumijeva točenje alkoholnih pića, kao prihvatljivu u smislu financiranja proračunskim sredstvima, te je u tom smislu Općina Kostrena, kao jedinica lokalne samouprave dužna provoditi ovu opće prihvaćenu praksu.

Navedeno vrijedi i za djelatnosti igara na sreću te financijskog posredovanja. U koliko se ugostiteljska djelatnost obavlja u okviru većeg turističkog projekta, koji podrazumijeva organizaciju smještaja, u tom slučaju poduzetnik može ostvariti potpore u okviru natječaja Ministarstva turizma, odnosno fondova Europske unije, namijenjenih financiranju turističke djelatnosti.

Izradila:
Martina Zekić, viši stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj i financije