6. Zainteresiran/a sam za ulaganje u radnu zonu Šoići ? Gdje mogu potražiti odgovore na pitanja?

Ukoliko imate interesa za ulaganje u radnu zonu Šoići pogodnosti za ulaganje možete ostvariti kroz Program poticanja poduzetništva za 2016. godinu, kroz mjeru 6 – poticanje razvoja djelatnosti na području radne zone Šoići. Trgovačka društva i obrtnici mogu ostvariti jednokratnu potporu i biti oslobođeni od plaćanja komunalne naknade (ili dijela komunalne naknade) ukoliko svojom djelatnosti doprinose gospodarskom rastu i razvoju na području Radne zone Šoići. Poticajne mjere su:

• Jednokratna potpora za gradnju novih proizvodnih i uslužnih objekata unutr radne zone Šoići u iznosu od:
– 20.000,00 kuna za gradnju novih uslužnih objekata
– 60.000,00 kuna za gradnju novih proizvodnih objekata.

• Sufinanciranje dijela komunalne naknade u razdoblju do tri godine za poduzetnike koji ulažu u Radnu zonu Šoići. Za vrijednost ulaganja u iznosu od najmanje 1.000.000,00 kuna sufinancira se komunalna naknada prema pravomoćnom rješenju o naplati komunalne naknade i to: u prvoj godini 100 %, u drugoj godini 75 %, i u trećoj godini 50 % od dana pravomoćnog rješenja.

Zahtjev za dodjelu potpore sa potrebnom dokumentacijom podnosi se Povjerenstvu za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Općine Kostrena u 2016. godini na adresu: Općina Kostrena, Sveta Lucija 38, 51 221 Kostrena ili se predaje osobno u Službi za financije i gospodarstvo.

Informacije o vlasništvu, površini, infrastrukturnoj opremljenosti, namjeni i raspoloživosti čestica u radnoj zoni Šoići možete pronaći na mrežnim stranicama Općine Kostrena, a detaljne informacije i uvid u dokumentaciju možete dobiti u prostorijama Općne Kostrena, u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti, gospodarstvo, održivi razvoj i prostorno planiranje (PON, SRI, PET od 9.00 do 12.00 sati, UTO od 13.00 do 17.00 sati) ili na tel. 051/209-031.