7. Krećem u gradnju / rekonstrukciju objekta. Gdje se mogu detaljnije informirati?

Ukoliko krećete u gradnju / rekonstrukciju objekta detaljne informacije o izdavanju lokacijske / građevinske dozvole, sustavu e-dozvole, sustavu praćenja predmeta, naknadama / pristojbama Općine Kostrena, kao i sve ostale informacije o gradnji možete pronaći na mrežnim / Internet stranicama Općine Kostrena, kao i direktno u Službi za financije i gospodarstvo Općine Kostrena, Sveta Lucija 38, 51221 Kostrena;

Odgovorna osoba: Martina Zekić, viši stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj i financije, e-mail: martina.zekic@kostrena.hr, tel: +385 51 209 071.