Anketa – KD Autotrolej (raspored autobusnih linija 10 i 10A)

Jeste li zadovoljni voznim redom autobusa?


Da Ne 


Pojačanje broja polazaka u određene dane


Da Ne 


Posebne napomene


Zahvaljujemo Vam na sudjelovanju.