kostrena-anchor
Arhiv, Članstvo i dokumenti

O Knjizi zapisnika Bratovštine Svetoga Nikole iz Kostrene Sv. Barbare

Jedina sačuvana Knjiga zapisnika je velikog formata (A 3), ima tvrde zelenkaste stranice na kojima nije ništa ispisano. Zapisnik prve opće skupštine Bratovštine sv. Nikole, Protocollo, na kojoj su većinom glasova izabrana četiri člana odbora, nema datuma. Druga sjednica Bratovštine održana je 31.1. 1869., posljedni zapisnik na zadnjoj stranici nosi datum 12. 1. 1882., ali se izvješća o aktivnoj i pasivnoj blagajni te plaćanjima godišnje članarine vode do 1886. Zapisnici prvih pet sjednica održanih tokom 1869. (možda je prva sjednica održana i krajem 1868., nekoliko je članova platilo članarinu i za tu godinu), zapisnik o stanju u blagajni iz 1869. kao i zapis o plaćenim članarinama do 1876. (ottavo anno) pisani su talijanskim jezikom.

kostrena-anchor
Arhiv

Izložba Kostrenski jedrenjaci u Narodnoj čitaonici u Kostreni Sv. Barbari 4. 12. 2012.

Tema ove izložbe su makete nekih kostrenskih jedrenjaka koji su u cijelosti ili djelomično bili u vlasništvu kostrenskih obitelji u drugoj polovini devetnaestog stoljeća. Makete su izrađene na temelju vjerodostojnih planova, nacrta ili slika. Kuriozitet ove izložbe je maketa jedrenjaka Stilicone, izradio ju je kapetan Radovan Šepić koji je na tom jedrenjaku, još kao dječak, počeo svoju pomoračku karijeru. Druge su makete plod rada entuzijasta maketara.