kostrena-anchor
Dokumenti i planovi

Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća

Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) uređuje sustav zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara u katastrofama i velikim nesrećama. Zaštita i spašavanje ostvaruju se djelovanjem operativnih snaga zaštite i spašavanja u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te na razini Republike Hrvatske. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju i planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje.

kostrena-anchor
Dokumenti i planovi

Plan zaštite i spašavanja

Posljednjih nekoliko godina Općina Kostrena poduzima brojne aktivnosti na organizaciji sustava zaštite i spašavanja. Obveza je to koja djelomično proizlazi iz zakonskih propisa, a djelomično iz zabrinutosti struktura vlasti, kao i samih mještana zbog mogućih nesreća u industrijskim postrojenjima na području općine.

kostrena-anchor
Dokumenti i planovi

Dokumenti civilne zaštite