Stranica 1 od 212
kostrena-anchor
Često postavljana pitanja

1. Koji je glavni strateški dokument Općine Kostrena?

Glavni strateški dokumenti Općine Kostrena jesu Program ukupnog razvoja Općine Kostrena za razdoblje od 2014. do 2020. godine i Akcijski plan razvoja turizma Općine Kostrena.

Glavne strateške dokumente Općine Kostrena možete pronaći na mrežnim / Internet stranicama Općine Kostrena http://kostrena.hr/ – navigacijski izbornik Gospodarstvo – podizbornik Strateški dokumenti ili odaberite direktan link http://kostrena.hr/category/gospodarstvo/strateski-dokumenti/

 

kostrena-anchor
Često postavljana pitanja

2. Tko su korisnici Programa poticanja poduzetništva Općine Kostrena za 2016. godinu?

Korisnici Programa mogu biti obrti i trgovačka društva (mala i srednja) koja posluju i imaju registrirano sjedište na području Općine Kostrena. Korisnik potpore mora imati najmanje 1 zaposlenog na neodređeno vrijeme uključujući vlasnika/cu.

Osim novoosnovanih tvrtki Program poticanja poduzetništva odnosi se i na tvrtke koje posluju više godina.  Navedeno se odnosi na Mjeru br. 2 – sufinanciranje nabavke opreme – prema kojoj potpora iznosi do 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše 20.000,00 kuna za proizvodnu djelatnost, odnosno 5.000,00 kn za uslužnu djelatnost. Iz mjere je izuzeta nabavka vozila i informatička oprema.

kostrena-anchor
Često postavljana pitanja

4. Gdje mogu pronaći potrebne obrasce i dobiti potrebne informacije u svezi Programa poticanja poduzetništva?

Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za poticanje poduzetništva u 2016. godini, kao i sve potrebne obrasce možete pronaći na mrežnim / Internet stranicama Općine Kostrena http://kostrena.hr/ – navigacijski izbornik Gospodarstvo – podizbornik Program razvoja poduzetništva ili dikretno na linku http://kostrena.hr/category/gospodarstvo/program-poticanja-poduzetnistva/

Za sve informacije možete se obratiti Službi za financije i gospodarstvo Općine Kostrena, Sveta Lucija 38, 51221 Kostrena;
Odgovorna osoba: Martina Zekić, viši stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj i financije, e-mail: martina.zekic@kostrena.hr, tel: +385 51 209 071.

kostrena-anchor
Često postavljana pitanja

5. Tko mi može pružiti pomoć prilikom otvaranja trgovačkog društva ili obrta?

Za Općinu Kostrenu matično udruženje je Udruženje obrtnika Rijeka, Vukovarska 21. Kontakt telefon: 372-114, kontakt osoba: Dajana Dujmović, v.d.tajnik. Više informacija o osnivanju obrta moguće je dobiti na web stranici Udruženja obrtnika rijeka www.obrtnici-rijeka.hr.

Također, sve informacije o otvaranju obrta ažurirane su i postavljene na mrežne / Internet stranice Općine Kostrena.

Ako trebate dodatnu pomoć ili podršku potražite je u stručnoj Službi za financije i gospodarstvo Općine Kostrena,
Odgovorna osoba: Martina Zekić, viši stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj i financije, e-mail: martina.zekic@kostrena.hr, tel: +385 51 209 071.

kostrena-anchor
Često postavljana pitanja

6. Zainteresiran/a sam za ulaganje u radnu zonu Šoići ? Gdje mogu potražiti odgovore na pitanja?

Ukoliko imate interesa za ulaganje u radnu zonu Šoići pogodnosti za ulaganje možete ostvariti kroz Program poticanja poduzetništva za 2016. godinu, kroz mjeru 6 – poticanje razvoja djelatnosti na području radne zone Šoići. Trgovačka društva i obrtnici mogu ostvariti jednokratnu potporu i biti oslobođeni od plaćanja komunalne naknade (ili dijela komunalne naknade) ukoliko svojom djelatnosti doprinose gospodarskom rastu i razvoju na području Radne zone Šoići. Poticajne mjere su:

• Jednokratna potpora za gradnju novih proizvodnih i uslužnih objekata unutr radne zone Šoići u iznosu od:
– 20.000,00 kuna za gradnju novih uslužnih objekata
– 60.000,00 kuna za gradnju novih proizvodnih objekata.

• Sufinanciranje dijela komunalne naknade u razdoblju do tri godine za poduzetnike koji ulažu u Radnu zonu Šoići. Za vrijednost ulaganja u iznosu od najmanje 1.000.000,00 kuna sufinancira se komunalna naknada prema pravomoćnom rješenju o naplati komunalne naknade i to: u prvoj godini 100 %, u drugoj godini 75 %, i u trećoj godini 50 % od dana pravomoćnog rješenja.

Zahtjev za dodjelu potpore sa potrebnom dokumentacijom podnosi se Povjerenstvu za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Općine Kostrena u 2016. godini na adresu: Općina Kostrena, Sveta Lucija 38, 51 221 Kostrena ili se predaje osobno u Službi za financije i gospodarstvo.

Informacije o vlasništvu, površini, infrastrukturnoj opremljenosti, namjeni i raspoloživosti čestica u radnoj zoni Šoići možete pronaći na mrežnim stranicama Općine Kostrena, a detaljne informacije i uvid u dokumentaciju možete dobiti u prostorijama Općne Kostrena, u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti, gospodarstvo, održivi razvoj i prostorno planiranje (PON, SRI, PET od 9.00 do 12.00 sati, UTO od 13.00 do 17.00 sati) ili na tel. 051/209-031.

Stranica 1 od 212