kostrena-anchor
Analize i baze podataka

Analiza gospodarskog profila Općine Kostrena

Općina Kostrena jedna je od ukupno dvadeset dvije općine i četrnaest gradova u sastavu Primorsko-goranske županije. Smještena je  u neposrednoj blizini Grada Rijeke kao županijskog središta, a zbog svog longitudinalnog položaja i oblika državnom cestom D-8. Općina Kostrena zauzima ukupno 59,87 km2 površine na kopnu i moru, od čega je kopneni dio 12,07 km2 .