Naknade

Popis naknada – pristojbi Općine Kostrena

Poštovani investitori,

Donosimo Vam popis naknada i pristojbi Općine Kostrena.

Za više informacija obratite se:

Služba za financije i gospodarstvo Općine Kostrena
Adresa: Općina Kostrena / Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena
Kontakt: Martina Zekić, Viši stručni suradnik za financije i gospodarstvo
Telefon: 051/209-071 Fax: 051/289-400

Naknade

Odluka o komunalnoj naknadi

Ovom Odlukom propisuju se uvjeti, način i mjerila za plaćanje komunalne naknade na području Općine Kostrena, i to:

  • područja zona u općini Kostrena
  • područja koja se oslobađaju plaćanja komunalne naknade
  • koeficijenti zona (Kz) za pojedine zone,
  • koeficijenti namjene (Kn) za poslovne prostore i građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti
  • način obračuna i rokove plaćanja komunalne naknade,
  • nekretnine od važnosti za općinu Kostrena koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade,
  • opći uvjeti i razlozi zbog koji se u pojedinačnim slučajevima može odobriti potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne naknade,
  • izvor sredstava iz koji će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalne naknade.

Više o komunalnoj naknadi pročitajte u priloženom dokumentu.

 

Naknade

Odluka o komunalnom doprinosu

Na temelju članka 31. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 30. Statuta Općine Kostrena („Službene novine“ Primorsko goranske županije broj 26/09) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 1. kolovoza 2013. godine, donijelo je odluku o komunalnom doprinosu.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i mjerila za plaćanje komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture, područja zona, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa, način i rokovi plaćanja, uvjeti i razlozi za djelomično ili potpuno oslobađanje obveze plaćanja komunalnog doprinosa.