kostrena-anchor
Planovi infrastrukturnog razvoja

Plan infrastrukturalnog razvoja Općine Kostrena 2016.-2020.

Plan infrastrukturnog razvoja za razdoblje od 2016. do 2020. godine se odnosi na izgradnju kapitalnih objekata na području Općine Kostrena i to javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, opskrbe pitkom vodom, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i groblja, te na nastavak izrade urbanističkih planova uređenja te izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kostrena. Program obuhvaća i planiranje sredstva za otkup zemljišta i  izradu projektne dokumentacije.