kostrena-anchor
Poduzetničke ankete - analize

Analiza ankete o zadovoljstvu visinom komunalne naknade

Ciljanim ispitivanjem na uzorku aktivnih trgovačkih društava, obrtnika i samostalnih djelatnika sa područja Općine Kostrena za potrebe utvrđivanja novih obračunskih zona za naplatu komunalne naknade realizirana je aktivnost prikupljanja informacija o interesu i potrebama lokalnih poduzetnika o promjeni visine komunalne naknade te prijedloga novih zona.

kostrena-anchor
Poduzetničke ankete - analize

Analiza poduzetničke ankete 2015.

Ciljanim ispitivanjem na uzorku aktivnih trgovačkih društava, obrtnika i samostalnih djelatnika sa područja Općine Kostrena za potrebe realizacije „Programa poticanja poduzetništva Općine za 2015. godinu“ realizirana je aktivnost prikupljanja informacija o interesu i potrebi poduzetnika, te utvrđivanja uvjeta, kriterija i postupaka dodjele bespovratnih potpora u formi malog i srednjeg poduzetništva na području grada Općine Kostrena.