Stranica 1 od 212
Gradnja na području Općine Kostrena

Vodič za gradnju / Building guide

  • Što investitor mora učiniti ako želi graditi/rekonstruirati zgradu/građevinu za koju se ne izdaje lokacijska dozvola?
  • Što investitor mora učiniti ako želi graditi/rekonstruirati zgradu/građevinu za koju se izdaje lokacijska dozvola?
  • Potvrđivanje samostalnih uporabnih cjelina (etažiranje)
  • Što ako građevini ili njezinome dijelu želite promijeniti namjenu, a za tu promjenu nije potrebno izvoditi građevinske radove?
  • Što ako imate postojeću građevinu kojoj nije utvrđena građevna čestica, odnosno zemljište nužno za redovitu uporabu građevine?
  • Što ako se građevine ili njihovi dijelovi grade bez građevinske dozvole, odnosno protivnoj toj dozvoli?
  • Koje se građevine mogu graditi/koji se radovi mogu izvoditi bez akta kojim se odobrava građenje?
  • Što ako želite ukloniti postojeću građevinu?
Gradnja na području Općine Kostrena

Informacije o ishodovanju građevinske dozvole i ostalih akata vezanih za gradnju

Da bi pristupili gradnji/rekonstrukciji objekta potrebna vam je građevinska dozvola. Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnosi investitor a potrebno ga je uputiti nadležnom uredu za graditeljstvo i prostorno uređenje u mjestu gdje se planira gradnja odnosno rekonstrukcija građevine. Od travnja 2014. godine zahtjev se može podnositi u elektroničkom obliku.

Gradnja na području Općine Kostrena

Ishodovanje e-Dozvole

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izradilo je sustav ‘e-dozvola’ kojim se omogućava da se sve dozvole za gradnju i uporabu građevina izdaju elektroničkim putem.

Sustav je implementiran na razini Države te se od kraja 2014. godine primjenjuje u upravnim odjelima županija, velikih gradova i gradova sjedišta županija koji obavljaju poslove izdavanja dozvola.

Osnovni cilj centraliziranog sustava je podizanje razine kvalitete usluga vođenja upravnih i neupravnih postupaka kroz jednostavnu i brzu proceduru. Izgradnjom ovog sustava bitno se ubrzava postupak izdavanja akata za gradnju. Osim brzine rješavanja još je važnija kvaliteta jer ona jedina pruža pravnu sigurnost investitorima tj. podnositeljima zahtjeva.

Gradnja na području Općine Kostrena

Praćenje statusa predmeta/zahtjeva

Prilikom predaje zahtjeva u Upravni odjela PGŽ-a dobivate broj predmeta i lozinku. Na web–servisu Informacijskog sustava Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije imate pristup statusu zahtjeva Vašeg predmeta.

LINK NA UVID U PREDMET: http://www.graditeljstvo.pgz.hr/UvidUvjeti.aspx

Ovdje možete pratiti tijek predanog zahtjeva, ime dodijeljenog referenta, dostavljene priloge s datumom kada su predani i ostale informacije.

Stranica 1 od 212