kostrena-anchor
Informacije o EU fondovima

EU fondovi

Europski fondovi su financijski instrumenti koji podupiru provedbu pojedine politike Europske unije u zemljama članicama. Jedna od najznačajnijih je Kohezijska politika, za koju je Europska unija za razdoblje 2007. – 2013. izdvojila 35.64% svog proračuna. Instrumenti kohezijske politike Europske unije su strukturni fondovi (Europski fond za regionalni razvoj i Europski socijalni fond) i Kohezijski fond.

Jedna od najznačajnijih politika je Kohezijska politika, za koju je Europska unija u financijskom razdoblju 2014. – 2020. izdvojila 376 milijardi eura iz svog proračuna.