Stranica 1 od 212
Zapisnici sa sastanaka poduzetnika

Zapisnik sa sastanka LAG Vinodol – svibanj 2016

Sastanak je održan s ciljem kako bi se dogovorile daljnje aktivnosti i plan rada Lag-a Vinodol na području Općine Kostrena. Budući da su na prošlom sastanku, održanom u prosincu 2015. godine, većina predstavnika poljoprivrednog i ribarskog sektora upoznati sa aktivnostima i zadatcima Lag-a, dogovorena su dežurstva svakog drugog ponedjeljka, dakle svakih četrnaest dana.

Stranica 1 od 212