rijeka
Općina Kostrena - Dio Urbane aglomeracije Rijeka

Strategija razvoja Urbane aglomeracije Rijeka 2016. – 2020.

Urbana aglomeracija Rijeka (u nastavku: UA Rijeka) ustrojena je sukladno Zakonu o regionalnom razvoju, pri čemu je Grad Rijeka središte urbanog prostora s obzirom na to da ima preko 100.000 stanovnika. Suglasnost za pristupanje UA Rijeka, u razdoblju od ožujka do kolovoza 2015. godine, dalo je 9 predstavničkih tijela gradova i općina i to: Grad Kastav, Grad Kraljevica, Grad Opatija, Općina Čavle, Općina Klana, Općina Kostrena, Općina Lovran, Općina Mošćenička Draga i Općina Viškovo.