Stranica 3 od 512345
Lokalni izbori 2017

Obavijest vezana uz objavu izvješća na facebook stranici

Političke stranke, nositelji lista grupe birača i kandidati dužni su izvješća o financiranju izborne promidžbe, javno objaviti na svojim web stranicama, odnosno na web stranicama političke stranke koja je predložila kandidata ili putem lokalnog tiska.

Web stranica na kojoj se objavljuju financijski izvještaji mora ispunjavati svrhu javne objave te omogućiti javni uvid u objavljeno. Svrha javne objave je ispunjena ako zainteresirana javnost može slobodno pristupiti objavljenim podacima bez registriranja korisnika na određenu web stranicu ili drugih dodatnih radnji.

Obzirom je facebook društvena mreža, sukladno uputi Državnog izbornog povjerenstva, nije dopuštena objava izvješća vezanih uz financiranje izborne promidžbe putem facebook stranice. 

OIP KOSTRENA

Lokalni izbori 2017

Obavijest o uredovnom vremenu Izbornog povjerenstva tijekom zaprimanja izvješća vezanih uz financiranje izborne promidžbe

Radi zaprimanja izvješća vezanih uz financiranje izborne promidžbe, na adresi Sv. Lucija 38 u Kostreni uredovno vrijeme Izbornog povjerenstva Općine Kostrena je:

13. svibnja 2017. (subota)od 9,00 do 16,00 sati

Obrasci izvješća vezanih za financiranje izborne promidžbe mogu se promaći na internet stranici Državnog izbornog povjerenstva.

OIP KOSTRENA

Stranica 3 od 512345