Stranica 4 od 512345
Lokalni izbori 2017

Obavijest sudionicima lokalnih izbora – IZBORNA PROMIDŽBA

Dokumentacija

Odluka o privremenom korištenju javnih površina, zemljišta, uređaja, objekata i prostora u vlasništvu i na upravljanju Općine Kostrena radi političkog djelovanja i promidžbe  (˝Službene novine Općine Kostrena˝ broj 2/17)

Dopuna Odluke o privremenom korištenju javnih površina, zemljišta, uređaja, objekata i prostora u vlasništvu i na upravljanju Općine Kostrena radi političkog djelovanja i izborne promidžbe (˝Službene novine Općine Kostrena˝ broj 3/17)

Prilikom predaje zahtjeva za privremeno korištenje javnih površina, zemljišta, uređaja, objekata i prostora u vlasništvu i na upravljanju Općine Kostrena radi političkog djelovanja i izborne promidžbe moguće je koristiti objavljene OBRASCE.

Lokalni izbori 2017

Financiranje izborne promidžbe

Državno izborno povjerenstvo u suradnji s nadležnim izbornim povjerenstvima, nadzire poštivanje odredbi  Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe koje se odnose na izbornu promidžbu, financijske račune koji se odnose na financiranje izborne promidžbe, prikupljanje donacija i troškove izborne promidžbe, izvještavanje o financiranju izborne promidžbe te ostale aktivnosti vezane uz financiranje izborne promidžbe političkih stranaka, lista grupe birača i kandidata.

Uz prijedloge kandidacijskih lista i kandidata, podnositelji su dužni dostaviti podatke o broju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe, datumu otvaranja posebnog računa i naziv banke kod koje je račun otvoren.

Sve potrebne informacije, upute, obrasci, priopćenja, obavijesti, pitanja i odgovori kao i vodič za izborne sudionike dostupni su na stranici Državnog izbornog povjerenstva

 

Stranica 4 od 512345