Stranica 1 od 4112345...102030...Zadnja »
Obavijesti mještanima, Novosti

Javna rasprava o Zahtjevu za ishođenje okolišne dozvole za postrojenje DEZINSEKCIJA d.o.o. u Kostreni

OPĆINA KOSTRENA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 351-01/18-01/3
URBROJ: 2170-07-04-4-18-2
Kostrena, 13. veljače 2018.

 

Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša na temelju Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: UP/I-351-03/17-02/55, URBROJ: 517-06-2-2-1-18-10 od 23. siječnja 2018. godine objavio je početak

 

                                                                           JAVNE RASPRAVE

      o Zahtjevu za ishođenje okolišne dozvole za postrojenje DEZINSEKCIJA d.o.o. u Kostreni

 

  1. Javna rasprava o Zahtjevu za ishođenje okolišne dozvole za postrojenje DEZINSEKCIJA d.o.o., Kostrena (u daljnjem tekstu: Stručna podloga) započet će 15. veljače i trajati će do 16. ožujka 2018. godine.
  2. Javni uvid u Stručnu podlogu može se izvršiti u prostorijama Općine Kostrena, Sv. Lucija 38, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.
  3. Javno izlaganje o Stručnoj podlozi održat će se u utorak, 27. veljače 2018. godine u vijećnici Općine Kostrena, Sv. Lucija 38, Kostrena s početkom u 14,00 sati.
  4. Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlozi, mišljenja i primjedbe mogu se:

– upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida

– dostaviti u pisanom obliku na adresu: Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i

zaštitu okoliša, Rijeka, Slogin kula b.b., s naznakom Javna rasprava o Zahtjevu za ishođenje

okolišne dozvole za postrojenje DEZINSEKCIJA d.o.o., u  Kostreni ili na e-mail adresu:

  darko.hlavica@pgz.hr,  zaključno s danom završetka javne rasprave.

 

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe moraju biti napisani čitko i razumljivo, uz ime i prezime, adresu i potpis podnositelja, u protivnom neće se uzeti u razmatranje.

Obavijesti mještanima

Postavljanje baja- veljača 2018.

LOKACIJE ZA POSTAVU BAJA (5m3)  PREMA PROGRAMU ZA VELJAČU 2018.

NA PODRUČJU OPĆINE KOSTRENA – 4 BAJE

  • 5. veljače 2018.– (2 baje)
  • Ulica Iva Šodića – na kraju ulice
  • Željka Cepulića – na parkiralištu
  • 19. veljače 2018.– (2 baje)
  • Ulica Žarka Pezelja – parkiralište
  • Mažeri – kod kontejnera

NAPOMENA: Na gore naznačenim adresama/lokacijama baje se postavljaju prema navedenom datumu, a povlače se sljedećeg dana.

Stranica 1 od 4112345...102030...Zadnja »