kostrena-anchor
Obavijesti

Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti

Na temelju članka 30. Statuta Općine Kostrena (Službene novine Primorsko – goranske županije broj 26/09, 10/13 i 17/14), a sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11., 83/13. i 143/13.), Općinska Načelnica Općine Kostrena dana 26. svibnja 2015. godine, donosi

Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti