Stranica 1 od 212
Natječaji, Ostali natječaji

POZIVNI NATJEČAJ za dodjelu javnih priznanja Općine Kostrena za 2017. godinu

  Zatvoren

Rok za prijavu
do 31. listopada 2017.

REPUBLIKA  HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA


OPĆINA KOSTRENA
 

   Općinski načelnik

 

KLASA: 061-01/17-01/02

URBROJ: 2170-07-04-2-17-2

Kostrena, 28. rujna 2017.

 

Na temelju članku 10. stavak 1. Odluke o javnim priznanjima Općine Kostrena (SN PGŽ br. 36/06, 30/09), Općinski načelnik Općine Kostrena objavljuje

 

POZIVNI NATJEČAJ

za dodjelu javnih priznanja Općine Kostrena za 2017. godinu

 I. Javna priznanja Općine Kostrena dodjeljuju se za iznimna dostignuća i doprinos od posebnog značenja za razvitak i ugled Općine Kostrena, a naročito za uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, prosvjete, kulture, športa, pomoračke tradicije, zdravstva i socijalne skrbi, zaštite i unapređivanja prirodnog okoliša i drugih javnih djelatnosti.

 

II. Javna priznanja su: nagrada za životno djelo (dodjeljuje se fizičkoj osobi) i godišnja nagrada (dodjeljuje se fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, ako je ostvarenje koje se nagrađuje rezultat njihovog zajedničkog rada, udruzi ili pravnoj osobi).

 

III. Prijedlog za dodjelu priznanja mogu dati: najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća, radna tijela Općinskog vijeća Općine Kostrena, Općinski načelnik, udruge sa sjedištem na području Općine Kostrena i pravne osobe sa sjedištem na području Općine Kostrena.

Prijedlog se podnosi u pismenom obliku na adresu: Općina Kostrena, 51221 Kostrena, Sv. Lucija 38, s naznakom Komisija za dodjelu priznanja POZIVNI NATJEČAJ ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE KOSTRENA – ne otvarati, i treba sadržavati:

  • podatke o podnositelju prijedloga
  • podatke o predloženoj fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, udruzi ili pravnoj osobi
  • iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa poradi kojih se daje prijedlog
  • javno priznanje za koje se predlaže.

 

IV. Ovaj natječaj otvoren je do 31. listopada 2017. godine. Prijedlozi zaprimljeni nakon označenog roka, kao i nepotpuni i neobrazloženi prijedlozi neće se razmatrati.

 

    Općinski načelnik

 Dražen Vranić, dipl.iur.

 

Otvoreni natječaji / natječaji u najavi, Zasnivanje radnog odnosa, Natječaji drugih tijela i ustanova, Ostali natječaji

Poziv za obavljanje pomoćnih poslova na manifestaciji “Jesen u Kostreni”

  Zatvoren

Rok za prijavu
5. rujna 2017.

Odbor za kulturu, odgoj i obrazovanje Općine Kostrena i Udruga Narodna čitaonica u Kostreni Sv. Luciji objavljuju

Poziv za obavljanje pomoćnih poslova tijekom manifestacije ”Jesen u Kostreni” (19. 9. – 24. 10. 2017.) za sljedeće:

  • Prodaja ulaznica u Narodnoj čitaonici u Kostreni Sv. Luciji
  • Kontrola ulaznica i vođenje gledatelja do njihovih mjesta
  • Raznošenje letaka po kućama u Kostreni (poštanski sandučići)
  • Ostalo

Izabrani studenti obavljat će sljedeće poslove:

– prodaja ulaznica sat i pol prije početka svake predstave (19. i 25. rujna te 1., 10., 19., 22. i 24. listopada)

– pružanje informacija

– kontrola ulaznica i upućivanje gledatelja do njihovih mjesta u gledalištu

– raznošenje letaka po Kostreni

– obavljanje ostalih poslova (prema potrebi)

Rok prijave: 5. rujna 2017. godine

Prijave dostaviti poštom ili osobno na adresu: Općina Kostrena, Sveta Lucija 38, 51221 Kostrena, uz napomenu: Rad tijekom manifestacije ”Jesen u Kostreni”.

Svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o odabiru nakon odluke Odbora za kulturu, odgoj i obrazovanje Općine Kostrena i Udruge Narodne čitaonice Kostrena Sv. Lucija.

Natječaji, Ostali natječaji

OBAVIJEST

KLASA: 944-15/17-01/01
URBROJ: 2170-07-04-17-10
Kostrena, 29. svibnja 2017. godine

Javno otvaranja ponuda pristiglih na javni natječaj za zakup zemljišta radi poljoprivredne obrade k.č. broj 3460 upisane u zk.ul. 1369 k.o. Kostrena Lucija, u površini zakupa od 200 m2, će se umjesto dana 31. svibnja 2017. godine, otvarati na dan 1. lipnja 2017. godine (četvrtak) s početkom u 10:00 sati u prostorijama Općine Kostrena, Sv. Lucija 38.

 OPĆINA KOSTRENA

Stranica 1 od 212