tz
Zasnivanje radnog odnosa

Turistička zajednica Općine Kostrena traži stručnog suradnika

  Zatvoren

Rok za prijavu
14 dana od objave natječaja

Datum i vrijeme objave
28. 8. 2017.

Na temelju čl. 48. Statuta Turističke zajednice Općine Kostrena („Službene novine“ PGŽ, br. 2/2010.), a temeljem suglasnosti Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Kostrena na 46. sjednici održanoj dana 19. srpnja 2017. godine direktorica Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Kostrena raspisuje

N A T J E Č A J

Za zapošljavanje stručnog suradnika – informatora za 1 radno mjesto u Turističkoj zajednici Općine Kostrena na određeno vrijeme (do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta).

Uvjeti:

1) završena gimnazija ili druga srednja škola (četverogodišnja) društvenog ili humanističkog smjera

2) najmanje godinu dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci

3) aktivno znanje jednog svjetskog jezika

4) poznavanje rada na računalu

5) poznavanje turističke ponude Općine Kostrena

Prijavi priložiti:

–  životopis

–  presliku domovnice

–  dokaz o stručnoj spremi – preslika svjedodžbe

–  dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u struci

– presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Natječaj je otvoren 14 dana od dana objave na službenim internetskim stranicama TZO Kostrena.

Prijave s kratkim životopisom te potrebnom dokumentacijom dostaviti zaključno do 10.09.2017. godine na adresu: Turistička zajednica Općine Kostrena, Kostrenskih boraca 1a, 51221 Kostrena s naznakom “za natječaj” ili na e-mail: tzo-kostrena@ri.t-com.hr.

Nepotpune i nepravodobne molbe se neće razmatrati. Kandidati koji podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obavješteni.

Kostrena, 28. 8. 2017. godine

 

 

Izvor: Turistička zajednica Općine Kostrena
fb-logo
Otvoreni natječaji / natječaji u najavi, Zasnivanje radnog odnosa, Natječaji drugih tijela i ustanova, Ostali natječaji

Poziv za obavljanje pomoćnih poslova na manifestaciji “Jesen u Kostreni”

  Zatvoren

Rok za prijavu
5. rujna 2017.

Odbor za kulturu, odgoj i obrazovanje Općine Kostrena i Udruga Narodna čitaonica u Kostreni Sv. Luciji objavljuju

Poziv za obavljanje pomoćnih poslova tijekom manifestacije ”Jesen u Kostreni” (19. 9. – 24. 10. 2017.) za sljedeće:

  • Prodaja ulaznica u Narodnoj čitaonici u Kostreni Sv. Luciji
  • Kontrola ulaznica i vođenje gledatelja do njihovih mjesta
  • Raznošenje letaka po kućama u Kostreni (poštanski sandučići)
  • Ostalo

Izabrani studenti obavljat će sljedeće poslove:

– prodaja ulaznica sat i pol prije početka svake predstave (19. i 25. rujna te 1., 10., 19., 22. i 24. listopada)

– pružanje informacija

– kontrola ulaznica i upućivanje gledatelja do njihovih mjesta u gledalištu

– raznošenje letaka po Kostreni

– obavljanje ostalih poslova (prema potrebi)

Rok prijave: 5. rujna 2017. godine

Prijave dostaviti poštom ili osobno na adresu: Općina Kostrena, Sveta Lucija 38, 51221 Kostrena, uz napomenu: Rad tijekom manifestacije ”Jesen u Kostreni”.

Svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o odabiru nakon odluke Odbora za kulturu, odgoj i obrazovanje Općine Kostrena i Udruge Narodne čitaonice Kostrena Sv. Lucija.