Stranica 1 od 212
Novosti, Zasnivanje radnog odnosa

Oglas za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Oglas za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE KOSTRENA na radno mjesto stručni suradnik/stručna suradnica za upravne poslove (1 izvršitelj/ica)

 

Oglas je objavljen na mrežnim stranicama HZZ i otvoren je od 21.11.2017. do 29.11.2017. godine.

 

Uvjeti za stručnog suradnika/stručnu suradnicu za upravne poslove:

 

  • magistar struke ili stručni specijalist pravne struke,
  • nezaposlena osoba do navršenih 30 godina života,
  • kandidat mora biti prijavljen u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda

za zapošljavanje najmanje 30 dana,

  • nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci iskustva u zvanju za koje se osposobljava.

 

 

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti:

  • životopis (u kojem je potrebno navesti OIB)
  • dokaz o završenoj stručnoj spremi (presliku diplome)

 

Kandidati koji ispunjavaju uvjete za prijam na stručno osposobljavanje pozvat će se na razgovor putem objave na web stranici Općine Kostrena na www.kostrena.hr

Novosti, Zasnivanje radnog odnosa

Natječaj za prijam u službu – POZIV KANDIDATIMA NA INTERVJU

KLASA:112-07/17-01/01

URBROJ:2170-07-04-17-33

Kostrena, 09. studenoga 2017.

 

POZIV KANDIDATIMA NA INTERVJU

u Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena, Sv.Lucija 38, 51221 Kostrena

 

koji su ostvarili najmanje ili više od 50% ukupnog broja bodova, odnosno 5 ili više bodova na provedenom pisanom testiranju održanom dana 09. studenoga 2017.glede javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme – viši stručni suradnik/suradnica za socijalnu, zdravstvenu skrb i društvene djelatnosti u Službi za lokalnu samoupravu i pravne poslove 1 izvršitelj, u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kostrena, objavljenog dana 11. listopada 2017. godine u Narodnim novinama broj 100/17 i na web stranici i oglasnoj ploči Općine Kostrena pozivaju se na intervju:

 

dana 13. STUDENOGA 2017.

10:00 sati

radno mjesto: viši stručni suradnik/suradnica za socijalnu, zdravstvenu skrb i društvene djelatnosti (1 izvršitelj/izvršiteljica)

u Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena, Sv.Lucija 38, 51221 Kostrena

 

SATI INICIJALI GODINA ROĐENJA
10:00 D.B. 20.12. 1972.
10:00 M.M. 20.6. 1990.

 

 

Ukoliko kandidati u navedeno vrijeme ne pristupe u Općinu Kostrena na intervju smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

Novosti, Zasnivanje radnog odnosa

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU: Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja

KLASA:112-02/17-01/01

URBROJ:2170-07-04-17-25

Kostrena, 02. studenoga 2017.

 

Temeljem odredbe članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme – viši stručni suradnik/suradnica za socijalnu, zdravstvenu skrb i društvene djelatnosti u Službi za lokalnu samoupravu i pravne poslove 1 izvršitelj, u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kostrena, objavljuje slijedeću

 

O B A V I J E S T

o vremenu održavanja prethodne provjere znanja

i sposobnosti kandidata/kandidatkinja

 

   Pisano testiranje održati će se dana 09. studenoga 2017. godine s početkom u 10 sati, na adresi Kostrena, Sveta Lucija 38 (Vijećnica).

   Pisano testiranje i intervju provode se u cilju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja koji/koje ispunjavaju formalne uvjete javnog natječja za prijam u službu na neodređeno vrijeme – viši stručni suradnik/suradnica za socijalnu, zdravstvenu skrb i društvene djelatnosti u Službi za lokalnu samoupravu i pravne poslove 1 izvršitelj, u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kostrena, objavljenog dana 11. listopada 2017. godine u Narodnim novinama broj 100/17 i na web stranici i oglasnoj ploči Općine Kostrena.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji/koje ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja i koji/koje dobiju poziv za testiranje. Za kandidate/kandidatkinje koji/koje ne pristupi/e pisanom testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao/povukla prijavu na predmetni javni natječaj.

S kandidatima/kandidatkinjama koji/koje na pisanom testiranju ostvare najmanje ili više od 50% ukupnog broja bodova, održati će se intervju i to dana 13. studenoga 2017. godine u 10 sati na adresi Kostrena, Sveta Lucija 38 (Vijećnica).

     Upute i obavijesti kandidata/kandidatkinja, te pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, objavljene su na web – stranici Općine Kostrena: www.kostrena.hr.

       Napomena: Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

 

Predsjednik Povjerenstva

za provedbu javnog natječaja

Predrag Petrović,univ.spec.admin.publ. v.r.

Novosti, Zasnivanje radnog odnosa

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU: POZIV KANDIDATIMA ZA PISANO TESTIRANJE

 

KLASA:112-07/17-01/01

URBROJ:2170-07-04-17-26

Kostrena, 02. studenoga 2017.

 

POZIV KANDIDATIMA ZA PISANO TESTIRANJE

u Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena, Sv.Lucija 38, 51221 Kostrena

 

kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete  javnog natječja za prijam u službu na neodređeno vrijeme – viši stručni suradnik/suradnica za socijalnu, zdravstvenu skrb i društvene djelatnosti u Službi za lokalnu samoupravu i pravne poslove 1 izvršitelj, u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kostrena, objavljenog dana 11. listopada 2017. godine u Narodnim novinama broj 100/17 i na web stranici i oglasnoj ploči Općine Kostrena.

 

dana 09. STUDENOGA 2017.

10:00 sati

radno mjesto: viši stručni suradnik/suradnica za socijalnu, zdravstvenu skrb i društvene djelatnosti (1 izvršitelj/izvršiteljica)

u Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena, Sv.Lucija 38, 51221 Kostrena

 

SATI INICIJALI GODINA ROĐENJA
10:00 N.J. 07.2.1968.
10:00 M.P 03.10.1989.
10:00 D.V 20.6. 1980.
10:00 D.B. 20.12. 1972.
10:00 A.K. 19.4. 1986.
10:00 T.M. 13.4. 1981.
10:00 M.P. 04.5. 1990 .
10:00 S.P. 13.3. 1978.
10:00 S.G. 27.7. 1986.
10:00 M.M. 20.6. 1990.

 

Novosti, Zasnivanje radnog odnosa

POZIV NA INTERVJU: Stručni suradnik/stručna suradnica za financije, gospodarstvo, lokalni i ekonomski razvoj

Dokumentacija

KLASA:112-07/17-01/01
URBROJ:2170-07-04-17-6
Kostrena, 16. listopada  2017.

POZIV NA INTERVJU
u Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena, Sv.Lucija 38, 51221 Kostrena

kandidatima prijavljenim na Oglas za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE KOSTRENA na radno mjesto  stručni suradnik/stručna suradnica za financije, gospodarstvo, lokalni i ekonomski razvoj (1 izvršitelj/ica), koji je objavljen 02. listopada 2017. godine

dana  25. LISTOPADA 2017.
11:00 sati
radno mjesto: stručni suradnik/stručna suradnica za financije, gospodarstvo, lokalni i ekonomski razvoj (1 izvršitelj/ica),

u Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena, Sv.Lucija 38, 51221 Kostrena


SATI INICIJALI GODINA ROĐENJA
11:00 S.P. 25.7.1991.
     
Stranica 1 od 212