Stranica 1 od 3123
Zasnivanje radnog odnosa

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE KOSTRENA

  Zatvoren

Rok za prijavu
20. 12. 2017.

Datum i vrijeme objave
12. 12. 2017.

KLASA:112-07/17-01/02
URBROJ:2170-07-04-17-33

Oglas za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE KOSTRENA na radno mjesto stručni suradnik/stručna suradnica za upravne poslove (1 izvršitelj/ica)

Oglas je objavljen na mrežnim stranicama HZZ i otvoren je od 12.12.2017. do 20.12.2017. godine.

Uvjeti za stručnog suradnika/stručnu suradnicu za upravne poslove:

  • magistar struke ili stručni specijalist pravne struke,
  • nezaposlena osoba do navršenih 30 godina života,
  • kandidat mora biti prijavljen u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda
    za zapošljavanje najmanje 30 dana,
  • nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci iskustva u zvanju za koje se osposobljava.

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti:

  • životopis (u kojem je potrebno navesti OIB)
  • dokaz o završenoj stručnoj spremi (presliku diplome)

Kandidati koji ispunjavaju uvjete za prijam na stručno osposobljavanje pozvat će se na razgovor putem objave na mrežnim stranicama Općine Kostrena na www.kostrena.hr

 

Novosti, Zasnivanje radnog odnosa

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa – poziv na intervju

 

POZIV NA INTERVJU

u Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena, Sv.Lucija 38, 51221 Kostrena

 

kandidatima prijavljenim na Oglas za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE KOSTRENA na radno mjesto  stručni suradnik/stručna suradnica za upravne poslove (1 izvršitelj/ica), koji je objavljen 21. studenoga 2017. godine

 

 

dana  07. PROSINCA 2017.

10:00 sati

radno mjesto: stručni suradnik/stručna suradnica za upravne poslove (1 izvršitelj/ica),

u Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena, Sv.Lucija 38, 51221 Kostrena

L.P., rođ. 18.6.1993. u 10.00 sati

S.M., rođ. 22.9.1993., u 10.00 sati

Stranica 1 od 3123