Stranica 1 od 512345
kostrena-anchor
Zatvoreni natječaji

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Narodna knjižnica Kostrena

  Zatvoren

Rok za prijavu
15 dana od dana objave javnog natječaja u javnom glasilu

Temeljem odredbe članka 26., a u smislu članka 27. stavka 1. Zakona o knjižnicama (Narodne novine broj 105/97, 5/98, 104/00, 69/09), članka 15. Statuta Javne ustanove Narodne knjižnice Kostrena i Zaključka Općinskog vijeća Općine Kostrena KLASA: 021-05/16-01/2, URBROJ:  2170-07-01-16-54 raspisuje se sljedeći

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ravnateljice
Javne ustanove Narodna knjižnica Kostrena

hr-ri-ko
Zatvoreni natječaji

Pozivni natječaj za dodjelu javnih priznanja Općine Kostrena za 2016. godinu

  Zatvoren

Rok za prijavu
31. 10. 2016.

Na temelju članku 10. stavak 1. Odluke o javnim priznanjima Općine Kostrena (SN PGŽ br. 36/06, 30/09), općinska načelnica Općine Kostrena objavljuje

POZIVNI NATJEČAJ za dodjelu javnih priznanja Općine Kostrena za 2016. godinu

  1. Javna priznanja Općine Kostrena dodjeljuju se za iznimna dostignuća i doprinos od posebnog značenja za razvitak i ugled Općine Kostrena, a naročito za uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, prosvjete, kulture, športa, pomoračke tradicije, zdravstva i socijalne skrbi, zaštite i unapređivanja prirodnog okoliša i drugih javnih djelatnosti.
  2. Javna priznanja su: nagrada za životno djelo (dodjeljuje se fizičkoj osobi) i godišnja nagrada (dodjeljuje se fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, ako je ostvarenje koje se nagrađuje rezultat njihovog zajedničkog rada, udruzi ili pravnoj osobi).
Izvor: Općina Kostrena
veli-pinel-bevandic
Zatvoreni natječaji

Poziv za obavljanje pomoćnih poslova na manifestaciji ”Jesen u Kostreni”

  Zatvoren

Rok za prijavu
13. rujna 2016.

Odbor za kulturu, odgoj i obrazovanje Općine Kostrena i Udruga Narodna čitaonica u Kostreni Sv. Luciji objavljuju

Poziv za obavljanje pomoćnih poslova tijekom manifestacije ”Jesen u Kostreni” (26. 9. – 26. 10. 2016.) za sljedeće:

  • Prodaja ulaznica u Narodnoj čitaonici u Kostreni Sv. Luciji
  • Kontrola ulaznica i vođenje gledatelja do njihovih mjesta
  • Raznošenje letaka po kućama u Kostreni (poštanski sandučići)
kostrena-anchor
Zatvoreni natječaji

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u prostorijama objekta Narodne čitaonice u Kostreni Sv. Luciji

  Zatvoren

Rok za prijavu
15 dana od dana objave

Datum i vrijeme objave
09. kolovoz 2016.

Javno otvaranje ponuda: 29. kolovoza 2016.

Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 5. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena (SN PGŽ br. 53/12, 8/14), Javna ustanova Narodna knjižnica Kostrena, temeljem Ugovora o prijenosu prava upravljanja od 16. studenoga 2009. godine, objavljuje sljedeći

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora
u prostorijama objekta Narodne čitaonice u Kostreni Sv. Luciji

Stranica 1 od 512345