Stranica 1 od 512345
Zatvoreni natječaji

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Narodna knjižnica Kostrena

  Zatvoren

Rok za prijavu
15 dana od dana objave javnog natječaja u javnom glasilu

Temeljem odredbe članka 26., a u smislu članka 27. stavka 1. Zakona o knjižnicama (Narodne novine broj 105/97, 5/98, 104/00, 69/09), članka 15. Statuta Javne ustanove Narodne knjižnice Kostrena i Zaključka Općinskog vijeća Općine Kostrena KLASA: 021-05/16-01/2, URBROJ:  2170-07-01-16-54 raspisuje se sljedeći

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ravnateljice
Javne ustanove Narodna knjižnica Kostrena

Zatvoreni natječaji

Pozivni natječaj za dodjelu javnih priznanja Općine Kostrena za 2016. godinu

  Zatvoren

Rok za prijavu
31. 10. 2016.

Na temelju članku 10. stavak 1. Odluke o javnim priznanjima Općine Kostrena (SN PGŽ br. 36/06, 30/09), općinska načelnica Općine Kostrena objavljuje

POZIVNI NATJEČAJ za dodjelu javnih priznanja Općine Kostrena za 2016. godinu

  1. Javna priznanja Općine Kostrena dodjeljuju se za iznimna dostignuća i doprinos od posebnog značenja za razvitak i ugled Općine Kostrena, a naročito za uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, prosvjete, kulture, športa, pomoračke tradicije, zdravstva i socijalne skrbi, zaštite i unapređivanja prirodnog okoliša i drugih javnih djelatnosti.
  2. Javna priznanja su: nagrada za životno djelo (dodjeljuje se fizičkoj osobi) i godišnja nagrada (dodjeljuje se fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, ako je ostvarenje koje se nagrađuje rezultat njihovog zajedničkog rada, udruzi ili pravnoj osobi).
Izvor: Općina Kostrena
Zatvoreni natječaji

Poziv za obavljanje pomoćnih poslova na manifestaciji ”Jesen u Kostreni”

  Zatvoren

Rok za prijavu
13. rujna 2016.

Odbor za kulturu, odgoj i obrazovanje Općine Kostrena i Udruga Narodna čitaonica u Kostreni Sv. Luciji objavljuju

Poziv za obavljanje pomoćnih poslova tijekom manifestacije ”Jesen u Kostreni” (26. 9. – 26. 10. 2016.) za sljedeće:

  • Prodaja ulaznica u Narodnoj čitaonici u Kostreni Sv. Luciji
  • Kontrola ulaznica i vođenje gledatelja do njihovih mjesta
  • Raznošenje letaka po kućama u Kostreni (poštanski sandučići)
Stranica 1 od 512345