Stranica 2 od 512345
Zatvoreni natječaji

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena u zgradi na adresi Ive Šodića 18B

  Zatvoren

Rok za prijavu
07. lipanj 2016. godine

Temeljem odredbe članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine broj 125/11, 64/15), članka 7. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 53/12, 8/14 i Službene novine Općine Kostrena broj 4/14, 7/15), te odluke Općinske načelnice KLASA: 022-06/16-01/2 URBROJ: 2170-07-03-16-160 od 03. svibnja 2016. godine, Općina Kostrena dana 30. svibnja 2016. godine objavljuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ
za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena
u zgradi na adresi Ive Šodića 18B

Zatvoreni natječaji

Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Kostrena

  Zatvoren

Rok za prijavu
30.05.2016.

Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (˝Narodne novine˝ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 10. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretnina u vlasništvu Općine Kostrena (˝Službene novine Primorsko-goranske županije˝ broj 54/09) i Odluke Općinskog načelnika Općine Kostrena od 19. svibnja 2016. godine KLASA:022-06/16-01/2 URBROJ:2170-07-03-16-177, Općina Kostrena objavljuje dana 23. svibnja 2016. godine

Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Kostrena

Zatvoreni natječaji

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u prostorijama objekta Narodne čitaonice U Kostreni Sv. Luciji

  Zatvoren

Rok za prijavu
15 dana od dana objave

Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 5. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena (SN PGŽ br. 53/12, 8/14), Javna ustanova Narodna knjižnica Kostrena, temeljem Ugovora o prijenosu prava upravljanja od 16. studenoga 2009. godine, objavljuje sljedeći

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora
u prostorijama objekta Narodne čitaonice u Kostreni Sv. Luciji

Stranica 2 od 512345