Stranica 3 od 512345
Zatvoreni natječaji

Referent / referentica komunalni-prometni redar

  Zatvoren

Rok za prijavu
8 dana od dana objave oglasa

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kostrena, temeljem odredbe članka 19. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), objavljuje dana 05. travnja 2016. godine

OGLAS

za prijam u službu na određeno vrijeme u trajanju od 6 (šest) mjeseci
u Jedinstvenom upravnom odjelu, Služba za komunalni sustav, zaštitu okoliša i prostorno planiranje,
uz obvezni probi rad od dva mjeseca, na radno mjesto:

REFERENT / REFERENTICA KOMUNALNI-PROMETNI REDAR
1 izvršitelj / izvršiteljica

Stranica 3 od 512345