Stranica 4 od 512345
Zatvoreni natječaji

Javni natječaj za prijam u Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena na radno mjesto viši stručni suradnik/suradnica za upravne poslove

  Zatvoren

Rok za prijavu
15 dana od dana objave natječaja

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kostrena, temeljem odredbe članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), raspisuje

Javni natječaj

za prijam u Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena,
Službu za lokalnu samoupravu i pravne poslove, na radno mjesto:

VIŠI STRUČNI SURADNIK/SURADNICA ZA UPRAVNE POSLOVE
1 izvršitelj / izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

Zatvoreni natječaji

Javni natječaj za prodaju službenog automobila oznake Fiat Bravo

  Zatvoren

Rok za prijavu
1. ožujak 2016. godine

Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne Novine” 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48.st.2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne Novine” 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/15, 19/13) i Odluke Općinske načelnice KLASA:022-06/16-01/2 URBROJ:2170-07-03-16-41 od 02. veljače 2016.godine, Općina Kostrena dana 22. veljače 2016. objavljuje sljedeći

Javni natječaj
za prodaju službenog automobila oznake Fiat Bravo

Zatvoreni natječaji

Javni natječaj za radno mjesto viši stručni suradnik / suradnica za financije i poslove riznice

  Zatvoren

Rok za prijavu
26.02.2016.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kostrena, temeljem odredbe članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), raspisuje

Javni natječaj
za prijam u Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena,
Službu za financije i gospodarstvo, na radno mjesto:

VIŠI STRUČNI SURADNIK/SURADNICA ZA FINANCIJE I POSLOVE RIZNICE
1 izvršitelj / izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

Zatvoreni natječaji

Javni natječaj za prijam u Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena

  Zatvoren

Rok za prijavu
15 dana od dana objave

Javni natječaj za prijam u Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena, Službu za komunalni sustav, zaštitu okoliša i prostorno planiranje, na radno mjesto: viši stručni suradnik/suradnica za komunalne poslove i zaštitu okoliša u službi za komunalni sustav, zaštitu okoliša i prostorno planiranje 1 izvršitelj / izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Zatvoreni natječaji

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena u zgradi “DOM ZDRAVLJA”

  Zatvoren

Rok za prijavu
29. siječanj 2016. godine

Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 1/96, 68/98, 137/99, 22/00 73/00,129/00,114/00,79/06,141/06, 146/08,38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 7. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 53/12, 8/14 i Službene novine Općine Kostrena broj 4/14, 7/15), te zaključka Općinske načelnice KLASA: 022-06/15-01/2 URBROJ: 2170-07-03-15-442 od 08. prosinca 2015. godine, Općina Kostrena dana 21. siječnja 2016. godine objavljuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ
za zakup poslovnog prostora
u vlasništvu Općine Kostrena u zgradi “DOM ZDRAVLJA”

Stranica 4 od 512345