Stranica 5 od 512345
Zatvoreni natječaji

Javni natječaj za prodaju službenog automobila oznake Fiat Brava

  Zatvoren

Rok za prijavu
22. siječanj 2016. godine.

Javno otvaranje ponuda održat će se: 26. siječnja 2016. u prostorijama Općine Kostrena s početkom u 10.00 sati.

Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (˝Narodne Novine˝ 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48.st.2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (˝Narodne Novine˝ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/15, 19/13) i Odluke Općinske načelnice KLASA:022-06/15-01/2 URBROJ:2170-07-03-15-420 od 24. studenog 2015.godine, Općina Kostrena dana 14. siječnja 2016. objavljuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju službenog automobila oznake Fiat Brava

Zatvoreni natječaji

Natječaj za financiranje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba na području osnovnoškolskog obrazovanja u općini kostrena u 2016. godini

  ZatvorenDodijeljena sredstvaDokumentacija

Rok za prijavu
Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je zaključno do 15. veljače 2016. godine.

1. Predmet ovog natječaja je prikupljanje projekata i programa za zadovoljenje javnih potreba na području osnovnoškolskog obrazovanja u Općini Kostrena u 2016. godini.

Zatvoreni natječaji

Projekti energetske obnove obiteljskih kuća na području Općine Kostrena

Odlukom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost od 30. travnja 2014. godine Općini Kostrena odobrena su sredstva u visini od 40% opravdanih troškova za neposredno sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća i to:

  • za program povećanja energetske učinkovitosti odobren je iznos do 1.000.000,00 kuna
  • za program korištenja obnovljivih izvora energije odobren je iznos do 400.000,00 kuna

Za realizaciju navedenih programa Općina Kostrena osigurala je preostali iznos financijskih sredstava u visini od 10% opravdanih troškova i to:

  • za program povećanja energetske učinkovitosti osiguran je iznos do 250.000,00 kuna
  • za program korištenja obnovljivih izvora energije osiguran je iznos do 100.000,00 kuna
Stranica 5 od 512345