Stranica 2 od 212
O Kostreni

Religija

Kostrenske župe Svete Lucije i Svete Barbare

Katolička crkva kao društvena pojava na području općine Kostrena organizirana je u dvije župe: rimokatolička Župa Svete Lucije, osnovana je 1789 godine, a rimokatolička Župa Svete Barbare osnovana je 1839 godine (prije toga je postojala kao kapelanija od 1790).

Stranica 2 od 212