Službene novine Općine Kostrena 2014

Službene novine Općine Kostrena – godina 1 – broj 4 – 22. prosinac 2014. g.

 • Proračun Općine Kostrena za 2015. godinu
 • Odluka i izvršavanju Proračuna Općine Kostrena za 2015. godinu
 • Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Kostrena za 2015. godinu
 • Program javnih potreba u socijalnoj i dodatnoj zdravstvenoj skrbi za 2015. g.
 • Program javnih potreba u sportu za 2015. g.
 • Program javnih potreba u kulturi za 2015. g.
 • Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti za 2015. g.
 • Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2015. g.
 • Program javnih potreba u bibliotekarstvu za 2015. g.
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. g.
 • Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. g.
 • Program javnih potreba u zaštiti okoliša za 2015. g.
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu poslovnog prostora
 • Odluka o zabrani ili ograničenju izvođenja građevinskih radova
 • Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kostrena za 2014. godinu
 • Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kostrena od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. g.
 • Odluka o izboru osobe – održavanje nerazvrstanih cesta
 • Odluka o izboru osobe – održavanje javne rasvjete
 • Odluka o izboru osobe – održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije na nerazvrst. cestama
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području
 • Odluka o stjecanju suvlasničkih omjera fizičkih osoba na k.č. br. 964 i 965 u k.o. Kostrena-Barbara
 • Odluka o stjecanju vlasništva na k.č. 954/1 u k.o. Kostrena-Lucija
 • Odluka o stjecanju nekretnina u vlasništvu fiz. Osoba k.č. br. 829/1, 829/2 i 829/3 u k.o. Kostrena-Lucija
 • Odluka o stjecanju zemljišta u svrhu građenja prometnih površina-dionice sabirne i stambene ulice s odvodnjom u naselju Rožići
 • Odluka – Udruga LAG Vinodol – imenovanje E. Dujmića

 

Službene novine Općine Kostrena 2014

Službene novine Općine Kostrena – godina 1 – broj 3 – 4. prosinac 2014. g.

 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Kostrena
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
 • Odluka razrješenju i imenovanju člana/ice Komisije za dodjelu priznanja
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zamjenu zemljišta
  k.č. broj 3458 od 571 m2 u suvlasništvu Općine Kostrena 550/571 dijela K.O. Kostrena-Lucija zazemljište u vlasništvu fizičke osobe k.č.broj 157/1 od 172m2 i 157/2 od 549m2 K.O. Kostrena-Barbara
 • Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodataka za uspješnost u radu

 

Službene novine Općine Kostrena 2014

Službene novine Općine Kostrena – godina 1 – broj 2 – 12. studenoga 2014. g.

 • Odluka o II izmjenama i dopunama Proračuna za 2014. godinu
 • Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 • Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 • Odluka o pristupanju Općine Kostrena Lokacijskoj akcijskoj grupi Vinodol
 • Odluka o postupku, kriterijima i načinu ocjenjivanja službenika i namještenika u općinskoj upravi
 • Odluka o dopuni Odluke o stipendiranju učenika i studenata
 • Odluka o stjecanju suvlasničkih omjera fizičkih osoba na k.č. 2666.
 • Odluka o imenovanju osobe za informiranje

 

Službene novine Općine Kostrena 2014

Službene novine Općine Kostrena – godina 1 – broj 1 – 13. listopada 2014. g.

 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kostrena za 2014.
 • Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa, te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
 • Odluka o razrješenju i imenovanju člana Skupštine KD Kostrena d.o.o.
 • Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Zlatna ribica”
 • Odluka o ovlaštenju za potpisivanje financijskih dokumenata