kostrena-anchor
Službene novine Općine Kostrena 2017

Službene novine Općine Kostrena – godina 4 – broj 2 – 24. veljače 2017. g.

 • Odluka o davanju pozitivnog mišljenja na Strategiju razvoja Urbane aglomeracije Rijeka  za razdoblje 2016.-2020. godine
 •  Zaključak o usvajanju akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka s obzirom na sumporovodik (H2S)
 • Opći uvjeti o načinu naplate parkiranja na parkiralištima s naplatom – KD Kostrena d.o.o.
 • Program poticanja poduzetništva Općine Kostrena za 2017. godinu
 • Odluka o porezima Općine Kostrena
 • Odluka o davanju u zakupu javnih površina za postavu privremenih objekata
 • Odluka o privremenom korištenju javnih površina, zemljišta, uređaja, objekata i prostora u  vlasništvu i na upravljanju Općine Kostrena radi političkog djelovanja i izborne promidžbe
 • Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja  objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Kostrena za 2017. godinu
 • Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama na području Općine Kostrena za 2017. godinu
 • Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje prijevoza pokojnika na području Općine Kostrena
 • Odluka o davanju suglasnosti KD Kostrena d.o.o. radi provedbe ulaganja na području Općine Kostrene

 

kostrena-anchor
Službene novine Općine Kostrena 2017

Službene novine Općine Kostrena – godina 4 – broj 1 – 1. veljače 2017. g.

 • Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Kostrena za 2017. godinu
 • Odluka o imenovanju člana Odbora za sport i tehničku kulturu
 • Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Kostrena za 2016. godinu
 • Plan prijama u službu za 2017. godinu
 • Plan prijama za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za rad u  općinskoj upravi Općine Kostrena za 2017.godinu
 • Plan nabave za 2017. godinu
 • Odluka o imenovanju člana Savjeta za konkurentnost Urbane aglomeracije Rijeka