Stranica 1 od 212
Službene novine Općine Kostrena 2017

Službene novine Općine Kostrena – godina 4 – broj 9 – 20. listopada 2017. g.

OPĆINSKO VIJEĆE

 • 49. Odluka o izmjenama Statuta Općine Kostrena
 • 50. Odluka o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
 • 51. Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora KD “Autotrolej“ d.o.o.
 • 52. Odluka o sklapanju nagodbe pred Uredom državne uprave u upravnom predmetu prava na povrat/naknadu imovine s ovlaštenicima naknade – Vesna Čargonja Stojak i Silvana Milas
 • 53. Zaključak o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci
 • 54. Odluka o izradi 2. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja poslovne namjene K-3 Šoići
 • 55. Odluka o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja N-1
 • 56. Odluka o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja N-2
 • 57. Odluka o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja N-3
 • 58. Odluka o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja N-4

 

Službene novine Općine Kostrena 2017

Službene novine Općine Kostrena – godina 4 – broj 7 – 15. rujna 2017. g.

OPĆINSKO VIJEĆE

 • 35. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kostrena za 2017. godinu
 • 36. Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kostrena za 2017. godinu
 • 37. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o utvrđivanju izmjena i dopuna  Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića ˝Zlatna ribica˝
 • 38. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o povećanju koeficijenata  za obračun plaće radnika Dječjeg vrtića ˝Zlatna ribica˝
 • 39. Odluka o imenovanju Komisije za dodjelu priznanja
 • 40. Odluka o imenovanju mrtvozornika na području Općine Kostrena
 • 41. Odluka o imenovanju Povjerenstva za određivanje imena ulica i trgova
 • 42. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje poslova komunalne djelatnosti  održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kostrena
 • 43. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 • 44. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja  komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 • 45. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima za naplatu usluga  Dječjeg vrtića ˝Zlatna ribica˝ od roditelja – korisnika usluga
 • 46. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu
 • 47. Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama i nezavisnim vijećnicima  zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Kostrena u 2017. godini 278 48. Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih za 2018. godinu

OPĆINSKI NAČELNIK

 • 16. Odluka o imenovanju Odbora za sport i tehničku kulturu
 • 17. Odluka o imenovanju Odbora za kulturu, odgoj i obrazovanje
 • 18. Odluka o imenovanju Odbora za socijalnu i zdravstvenu skrb
 • 19. Odluka o imenovanju članova Skupštine Komunalnog društva Kostrena
 • 20. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća vrtića „Zlatna ribica“
 • 21. Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stanova u najam
 • 22. Poslovnik o radu Vijeća za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Kostrena
 • 23. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kostrena

 

Službene novine Općine Kostrena 2017

Službene novine Općine Kostrena – godina 4 – broj 6 – 20. srpnja 2017. g.

OPĆINSKO VIJEĆE

 • 22. Odluka o izboru članova Odbora za statutarno-pravna pitanja
 • 23. Odluka o izboru članova Odbora za gospodarstvo i razvoj poduzetništva
 • 24. Odluka o izboru članova Odbora za urbanizam i prostorno planiranje
 • 25. Odluka o izboru članova Odbora za zaštitu okoliša
 • 26. Odluka o izboru Odbora za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata
 • 27. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kostrena za 2016. godinu
 • 28. Zaključak o izvršenju Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 • 29. Zaključak o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 • 30. Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stana u najam iz redova vijećnika
 • 31. Odluka o imenovanju Proširenog povjerenstva za stjecanje i otuđenje  pokretnina i nekretnina Općine Kostrena
 • 32. Odluka o imenovanju članova Vijeća za koncesijska odobrenja
 • 33. Odluka o pokretanju postupka izmjena i dopuna Programa ukupnog razvoja (PUR)  Općine Kostrena za razdoblje od 2014. – 2020. godine
 • 34. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra

OPĆINSKI NAČELNIK

 • 11. Odluka o osnivanju Kolegija načelnika
 • 12. Poslovnik o radu Kolegija načelnika
 • 13. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Kostrena
 • 14. Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Kostrena
 • 15. Odluka o imenovanju povjerenstva za raspolaganjem nekretninama i pokretninama  u vlasništvu Općine Kostrena

 

Službene novine Općine Kostrena 2017

Službene novine Općine Kostrena – godina 4 – broj 5 – 23. lipnja 2017. g.

OPĆINSKO VIJEĆE

 • Odluka o izboru članova Mandatne komisije
 • Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja
 • Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Kostrena
 • Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kostrena
 • Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kostrena 128

 

Stranica 1 od 212