kostrena-anchor
Općinski načelnik

Radna tijela Općinskog načelnika

Odbor za kulturu, odgoj i obrazovanje:

 • Dragana Vučinić -099/ 235-2233, 289-578
 • Ivana Prelc Rukavina – 091/536-0704
 • Vesna Valenčić – 287-393, 091/ 767-2924
 • Ina Randić Đorđević – 289-572, 098/ 163-1556
 • Adriana Muždeka- 098/964-5504

 

Odbor za sport i tehničku kulturu:

 • Igor Vranić 099/229-3555
 • Marin Bogdan – 099/ 737-91-08
 • Helena Šalamon – 098/ 958-82-63
 • Ante Vičević – 091/ 510-15-90
 • Siniša Kuharić -091/536-8365
 • Danko Venturini – 091/ 258-10-71

 

Odbor za socijalnu i zdravstvenu skrb:

Uži sastav:

 • Milojka Hlastec – predstavnica Martinšćice i Vrh Martinšćice – 098/137-5775
 • Renata Mikuličić – predstavnica za Glavane i Mažere – 091/594-5544
 • Irena Unković – predstavnica za Žurkovo, Rožiće i Doričiće – 098/928-2614
 • Sandra Zvonar – predstavnica za Paveke i Šoiće – 091/578-6394
 • Josipa Kukuljan – predstavnica za Plešiće, Rožmaniće, Dujmiće i Maračiće – 098/184-0358
 • Daria Marinović – predstavnica za Sv. Luciju, Žuknicu i Župni Caritas – 091/600-5617
 • Zora Penzeš – predstavnica za Šodići, Perovići, Urinj i Randići – 091/601-6803

 

Prošireni sastav:

 • Davor Willheim
 • dr. Alemka Čajkovski
 • dr. Sanjin Kilvain
 • Jasmina Manestar – viša medicinska sestra
 • Gordana Stolfa – ravanteljica obiteljskog centra PGŽ
 • Jasna Mavrinac
 • Borka Reljac