Članovi Općinskog vijeća

Članovi Općinskog vijeća Općine Kostrena mandat 2017. – 2021.

 • Dražen Soldan- predsjednik Općinskog vijeća
 • Željko Linšak – potpredsjednik Općinskog vijeća
 • Sanjin Vrkić – potpredsjednik Općinskog vijeća
 • Lujo Soldić – vijećnik
 • Siniša Žic – vijećnik
 • Zoran Rubinić – vijećnik
 • Ratko Grdaković – vijećnik
 • Đurđica Kršul – vijećnik
 • Mirela Marunić – vijećnik
 • Tatjana Smeraldo – vijećnik
 • Davor Willheim – vijećnik
 • Darko Tonković – vijećnik
 • Željko Vrban – vijećnik