kostrena-anchor

Članovi Općinskog vijeća

Članovi Općinskog vijeća Općine Kostrena mandat 2013. – 2017.

 • Gordana Vukoša – predsjednica Općinskog vijeća
 •  Sanjin Vrkić – potpredsjednik Općinskog vijeća
 • Ankica Lörinc – potpredsjednica Općinskog vijeća
 •  Miroslav Uljan – vijećnik
 • Željko Linšak – vijećnik
 • Vojko Rožmanić – vijećnik
 • Zoran Rubinić – vijećnik
 • Nadežda Jakšć Aldin – vijećnik
 • Ivona Babić – vijećnik
 • Danila Medanić – vijećnik
 • Dominik Dundović – vijećnik
 • Željko Vrban – vijećnik
 • Darko Tonković – vijećnik