Dječji vrtić «Zlatna ribica»

Dječji vrtić «Zlatna ribica» osnovala je Općina Kostrena 1998. godine. Vrtić je u jednoj skupini od 30 djece djelovao u prostoru Vile «Amfora». Dana  22. studenog 1999. nastavili smo s radom u novoizgrađenom objektu. Taj datum svake godine obilježavamo kao rođendan vrtića. U redovne cjelodnevne (10- satne) i poludnevne (6 – satne) programe u 5 skupina (1 jaslična i 4 vrtićke) uključeno  je  ukupno 121 dijete. Pogledajte više na www.zlatnaribica.hr