Akti općine

Statut Općine Kostrena

SLUŽBENE NOVINE PGŽ 26/09 http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&id=17177

SLUŽBENE NOVINE PGŽ 10/13 http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&id=27047

SLUŽBENE NOVINE PGŽ 17/14 http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&id=30496 )

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE KOSTRENA – godina 4 – broj 9 – 20. listopada 2017. g.


Poslovnik Općinskog vijeća Općine Kostrena

SLUŽBENE NOVINE PGŽ 46/09 http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&id=18290

SLUŽBENE NOVINE PGŽ 15/13 http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&id=27319

SLUŽBENE NOVINE PGŽ 38/13 http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&id=28692

SLUŽBENE NOVINE PGŽ 11/14 http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&id=30206

SLUŽBENE NOVINE PGŽ 17/14 http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&id=30495


Odluka o komunalnoj naknadi


Odluka o komunalnom doprinosu

SLUŽBENE NOVINE PGŽ 28/13  http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&id=28236


Odluka o komunalnim djelatnostima

SLUŽBENE NOVINE PGŽ 11/14 http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&id=30207


Odluka o komunalnom redu

SLUŽBENE NOVINE PGŽ 11/14 http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&id=30208


Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine na području Općine Kostrena

SLUŽBENE NOVINE PGŽ 22/14 http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&id=30689


Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Kostrena


Odluka o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena

SLUŽBENE NOVINE PGŽ 53/12 http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&id=26422

SLUŽBENE NOVINE PGŽ 8/14  http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&id=30078


Odluka o određivanju vrijednosti parametra ˝a˝ za zakup poslovnog prostora