Donacije i sponzorstva od 01.01.2014. do 30.06.2014.

1. Pomoć zdravstvenoj stanici Kostrena 6.397,49
2. Dom zdravlja – dežurstva 11.559,70
3. NK Pomorac 275.000,00
4. JK Galeb 103.000,00
5. KPA Kostrena 34.000,00
6. KBK Bura 25.000,00
7. Boćarski klub Kostrena 20.000,00
8. ŠRD Kostrena 24.000,00
9. KPD INA Kostrena 12.000,00
10. ŠRD INA Kostrena 10.000,00
11. Košarkaški klub Kostrena 25.000,00
12. Odred izviđača „Sjever-jug“ 9.000,00
13. VK Jadran 49.000,00
14. RK Kvarner Kostrena 15.000,00
15. OK Kostrena 88.000,00
16. Karate klub Kostrena 13.000,00
17. Rekreacija stolni tenis 8.000,00
18. UDVDR Kostrena 10.000,00
19. OŠ Kostrena-novigradsko proljeće 3.000,00
20. Udruga A.NA.NAS 17.000,00
21. „Karnevalska grupa Špažićari“ –dječja reduta 4.000,00
22. „Karnevalska grupa Špažićari“ – maškarana povorka 7.000,00
23. Pomoć humanitarnim i civilnim udrugama 9.500,00
24. Udruga“ Lijepa naša“ 29.062,50
25. OŠ Kostrena orijentacijsko trčanje 5.000,00
26. Palijativna skrb 5.457,90
27. TZ Kostrena – prezentacije i gostovanja 5.000,00
28. Udruga Eko Kvarner „Hodam punim plućima“ 5.000,00
29. Udruga Cezar 9.000,00
30. Udruga Eko Kvarner –održivi razvoj 8.091,58
31. OŠ Kostrena –autobusne vožnje 6.271,00
32. Udruga Eko regija Kostrena 34.000,00
33. Klapa Trabakul 20.000,00
34. Programi TZ Kostrena 35.000,00
35. Bratovština Sv.Nikola 5.000,00
36. Katedra Čakavskog sabora Kostrene 65.000,00
37. Karnevalska grupa Špažićari 11.000,00
38. Udruga „Veli pinel“ 44.000,00
39. Udruga umirovljenika Kostrene 5.500,00
40. UDVDR Kostrena 12.000,00
41. Narodna čitaonica Kostrena – „Jesen u Kostreni“ 5.000,00
42. TZ Kostrena 119.250,00
43. DVD Kostrena 200.000,00
44. Narodna čitonica Kostrena „Proljeće u Kostrena“ 15.000,00
45. HGSS 7.000,00
46. Udruga „Vali keramika“ 12.000,00
47. KPA Kostrena- eko akcije 10.000,00
48. Udruga UABA 4.250,00
49. Tehnički fakultet sveučilišta u Rijeci 1.000,00
50. Općina Lekenik 3.000,00
51. Krizni eko stožer Marišćina 600,00
52. Kickboxing klub Draga 1.000,00
53. Hospicij Marija K.Kozulić 5.000,00
54. Lovasić Franjo 1.000,00
55. Udruga Sunce 500,00
56. Centar za rehabilitaciju Fortica 2.000,00
57. Udruga NADA 1.000,00
58. Čulina Zvonko 1.000,00
59. Humanitarni karnevalski bal 400,00
60. Udruga U.Z.O.R 1.000,00
61. Prometna škola 1.000,00
62. Franelić Vedrana 4.000,00
63. Fotomonografija PGŽ 3.000,00
64. Udruga Ajkula 500,00
65. Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci 1.000,00
66. Općina Lekenik 3.000,00
67. Krizni ako stožer Marišćina 600,00