Informacije o potporama

1. ŠTO JE BESPOVRATNA POTPORA?

Bespovratna potpora je oblik pomoći države ili nekog drugog javnog tijela određenom poduzetniku ili sektoru. Postoje dvije vrste bespovratnih potpora – državne potpore i potpore male vrijednosti.

Sukladno Zakonu o državnim potporama (NN 140/05, NN 49/11, NN 72/13, NN 141/13) državnu potporu dodjeljuju tijela državne uprave i jedinice regionalne i lokalne samouprave pravnim i fizičkim osobama koje, obavljajući gospodarsku djelatnost u određenom sektoru, sudjeluju u prometu roba i usluga, s mogućim učinkom na narušavanje tržišnog natjecanja.

Potpore male vrijednosti poduzetnicima dodjeljuju tijela državne uprave i jedinice regionalne i lokalne samouprave čija je karakteristika da nemaju učinak narušavanja tržišnog natjecanja.


2. KAKO OSTVARITI PRAVO NA BESPOVRATNU POTPORU?

Pravo na bespovratnu potporu ostvaruje se prijavom na raspisane natječaje, odnosno javne pozive te zadovoljavanjem svih traženih uvjeta i kriterij.


3. KOME SE OBRATITI ZA VIŠE INFORMACIJA?

HAMAG-BICRO dodjeljuje bespovratne potpore male vrijednosti. Za sve informacije i pitanja vezana uz bespovratne potpore poduzetnici se svakodnevno mogu obratiti djelatnicima HAMAG-BICRO-a na brojeve info telefona 01/4881-043 i 01/4881-015 te putem e-maila: potpore@hamagbicro.hr. Kontakt e-mail: www.hamagbicro.hr.

MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA: Ministarstvo poduzetništva i obrta temeljem Programa poticanja malog i srednjeg poduzetništva Poduzetnički impuls 2013. financijski potpomaže malo i srednje poduzetništvo dodjelom bespovratnih potpora. Kontakt e-mail: https://poduzetnistvo.gov.hr/

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE: Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi niz mjera aktivne politike zapošljavanja. Kontakt e-mail: http://www.hzz.hr/

MINISTARSTVO TURIZMA: Ministarstvo turizma sufinancira projekte vezane uz unaprjeđenje turističkih sadržaja, organiziranje manifestacija i slično. Kontakt e-mail: http://www.mint.hr/

MINISTARSTVO KULTURE: Ministarstvo kulture sufinancira projekte održavanja i promicanja hrvatske kulturne baštine te razvoja kulturnog stvaralaštva. Kontakt e-mail: http://www.mint.hr/

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost financijski potiče projekte energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Kontakt e-mail: http://www.fzoeu.hr/

MINISTARSTVO REGIONALOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sufinancira projekte vezane uz regionalni razvoj te nudi informacije o mogućnostima povlačenja sredstava iz EU fondova. Kontakt e-mail: https://razvoj.gov.hr/

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE: Ministarstvo poljoprivrede potiče hrvatske poljoprivredinke putem brojnih instrumenata dodjele bespovratnih sredstava. Kontakt e-mail: http://www.mps.hr/

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju provodi mjere nacionalnih potpora i pretpristupnih programa za poljoprivredu i ruralni razvoj te po ulasku u Europsku uniju i mjere Zajedničke poljoprivredne politike Europske unije. Kontakt e-mail: http://www.apprrr.hr/

MINISTARSTVO BRANITELJA: Ministarstvo brantelja potiče zapošljavanje i samozapošljavanje hrvatskih branitelja i djece poginulih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja te podupire rad braniteljskih zadruga. Kontakt e-mail: https://branitelji.gov.hr/

 AŽURIRNO, siječanj 2016. godina.