Edukacija o odgoju i obrazovanju djece s teškoćama u razvoju u redovitim odgojno-obrazovnim programima

U Dječjem vrtiću “Zlatna ribica”, u Kostreni, održana je edukacija namijenjena odgajateljima i učiteljima na temu Odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju u redovitim odgojno-obrazovnim programima u suradnji s mobilnim timom Centra za Autizam Rijeka i Agenciju za odgoj i obrazovanje Rijeka.

Pozivu na edukaciju odazvao se velik odgajatelja i učitelja iz čitave županije. Od ove pedagoške godine u Dječjem vrtiću “Zlatna ribica” provodi se i Program rane intervencije za djecu s posebnim potrebama.

Vrtić promiče inkluziju kao vrijednost koja podrazumijeva proces u kojem se djeca s posebnim potrebama upisana u vrtić, odgajaju i obrazuju kroz aktivnosti usmjerene na djetetove interese, sposobnosti, vještine i potencijale, a ne na djetetove teškoće. U skladu s tim prilagođavaju se aktivnosti i prostor specifičnim potrebama djece, izrađuju individualne razvojne mape za svako dijete, te posebnu pažnju pridaje suradnji s roditeljima.

Uključivanjem djece s posebnim potrebama u redovne skupine, njihovi se pojmovi proširuju. Socijalna integracija djece s posebnim potrebama i njihovih vršnjaka koji nemaju posebne potrebe, daje mogućnost svoj djeci da uče, igraju se i žive zajedno, te da se razviju u osobe koje razumiju i poštuju jedni druge. Brojni istraživači vjeruju da su socijalne interakcije s vršnjacima osnova za razvoj i socijalizaciju djeteta.

Zahvaljujući razumijevanju i financijskoj podršci Općine Kostrena, u vrtiću je od listopada 2015. g. djeci osigurana i podrška vanjskog suradnika edukacijskog rehabilitatora, koji jedanput tjedno u jutarnjim satima individualno radi s djecom, pruža savjetodavnu pomoć roditeljima i odgajateljima. Zahvaljujući tome, uspostavljena je kvalitetna operativna suradnja s Centrom za Autizam Rijeka, kroz sve oblike pomoći i podrške koje njihovi stručnjaci mogu pružiti vrtiću, svojim iskustvom, znanjima i uslugama za koje je njihov Centar verificiran.

Ovakve edukacije neobično su važne za unaprjeđenje stručne kompetencije djelatnika.