Edukativna radionica Kvarner Family

U četvrtak, 3. ožujka 2016. godine, s početkom u 17:00 sati , u Narodnoj čitaonici Sv. Luciji, u Kostreni, održat će se edukativna radionica Kvarner Family – Dani Obiteljskog smještaja riječkog prstena 2016.

Radionica je besplatna i namijenjena pružateljima usluga smještaja u domaćinstvu i turističkim agencijama koje poslovno surađuju s pružateljima usluga smještaja u domaćinstvu. Sudjelovanje vlasnika objekata koji nose oznaku kvalitete “Kvarner Family” i “Kvarner Family Agency” je obavezno, a svi sudionici će dobiti potvrdu o pohađanju edukacijske radionice.

Na radionici će biti riječi o novom programu za prijavu gostiju eVisitor, iznajmljivaču kao nosiocu informacija o destinaciji, području djelovanja turističke i carinske inspekcije, sigurnosti u turizmu, brendu Kvarner Family i kreditnim poticajima, važnosti e-marketinga, te o facebook stranici Kvarner Family.

TZO Kostrena će u ožujku organizirati i edukativnu radionicu o uspostavi jedinstvenog informacijskog sustava prijave i odjave turista – eVisitor, koja će biti otvorena za sve iznajmljivače sa područja TZO Kostrena.