Registar ugovora o bagatelnoj nabavi Općine Kostrena – 2016. godina

R. Br.Ugovorna stranaPosl. br.PredmetIznos ugovora (bez PDV-a)Datum sklapanja ugovora i rok
1NELA ŠOIĆ701-01/30-10/1Ugovor o pruž. pravne pom. i zastupanju5.830,00 kn
24. prosinca 2015. / 1 godina
2KRK SISTEMI650-01/15-03/1Ugovor o održ. bež.opr. HOTSPOT45.000,00 kn
15. siječnja 2015. / 1 godina
3DOM ZDRAVLJA PGŽ501-01/16-01/02Ug. o financ. tima Palijativne skrbi13.099,00 kn
25.siječnja 2016 / 1 godina
4VENTEX d.o.o.030-03/15-01/7Ug. o podršci i uprav. IT sustavom38.400,00 kn
26. siječnja 2016. / 1 godina
5NETCOM030-03/15-01/05Ug. o odr. i podršci sust. dig. arhive3.900,00 kn
26. siječnja 2016. / 1 godina
6SMART 69***612-10/16-01/02Ugovor o tiskanju lista Naša Kostrena za 2016.36.000,00 kn
09. veljače 2016. / 1 godina
7JVP GRADA RIJEKE214-01/16-01/02Ugovor o financ. djelat.JVP grada Rijeke na podr. Općine Kostrena128.766, 68 kn9. veljače 2016. / 1 godina
8DOM ZDRAVLJA PGŽ***510-01/16-01/1Ugovor o financiranju posebnog dežurstva27.743,27 kn
25. siječnja 2016. / 1 godina
9VETERINARSKA STANICA RIJEKA d.o.o.***322-01/16-01/02Ugovor o obavlj. hvatanja i zbrinj.napušt.život.9.536,60 kn
03. veljače 2016. / 1 godina
10ČISTOĆA d.o.o.363-01/16-04/1Ugovor -prikuplj. i odvoz glom.otpada sa j.p.p.107.040,00 kn
12. prosina 2015. / 1 godina
11WEB STUDIO d.o.o.***030-03/15-01/06Ugovor o održavanju web stranica7.320,00 kn
26. siječnja 2016. / 1 godina
12CONSILIO300-01/16-01/1Ugovor o pružanju usl.izrade Upravljanje projektima Općine Kostrena150.000,00 kn
10. veljače 2016 / 1. godina
13CONSILIO300-01/16-01/2Ugovor-usluge izrade Kataloga projekata Općine Kostrena95.000,00 kn
12. veljače 2016. / 1 godina
14VENTEX d.o.o.030-03/15-01/08Ugovor o pružanju osl. on-line mail sust. s migrac.post.pod.17.661,00 kn
26. siječnja 2016. / 1 godina
15DVD KOSTRENA214-01/16-01/03Ugovor o finac.redovne vatr.djelat. u 2016.godini279.300,00 kn
09. veljače 2016. / 1 godina
16DVD KOSTRENA214-01/15-01/01Anex ugovora o fin. vatr.djelat. za 2015.18.944,71 kn
15. veljače 2016.
17ATP PROJEKTIRANJE d.o.o.404-01/14-01/02Ugovor o izradi proj.dok. -idejno rješenje Dom za starije192.000,00 kn
18. veljače 2016. / 60 kalendarskih dana
18INFOPROJEKT d.o.o.030-03/15-01/4Ugovor o održavanju, informat.podršsci, i konz. koris.6.880,00 kn
1 godina
19U.O.2. MJESTO -LD300-01/16-01/4Ugovor o poslovnoj suradnji150.000,00 kn
20. veljače 2016. / 1 godina
20CONSILIO300-01/16-01/3Ugovor konzultantske usluge za gosp. i EU fondove199.200,00 kn
17. veljače 2016. / 1 godina
21DOGMA NEKRETNINE612-10/16-01/02Ugovor o objavi reklame u listu Naša Kostrena900,00 kn
11. ožujka 2016. / do 15. ožujka 2016.
22LOKALNA HRVATSKA008-01/16-01/01Ugovor o poslovnoj suradnji1.200,00 kn
02. ožujka 2016. / 1 godina
23NOVOTEHNA Rijeka404-01/15-01/2Ugovor- uređenje igrališta DV Zlatna ribica124.062,00 kn
16. ožujka2016. / 30 dana
24STRIBOR OPREMA d.o.o.404-01/15-01/2Ugovor-dobava i montaža igrala DV Zlatna ribica195.680,00 kn
16. ožujka 2016. / do 15.05.2016.
25KD VODOVOD I KANALIZACIJA***363-01/16-02/1Ug. o financiranju - pražnjenje septičkih jama27.550,00 kn
12. veljače 2016. / Neodređeno vrijeme
26FUTURA TRADE***363-01/15-03/18Ugovor -održavanje horiz. I vertikalne signal.8.690,00 kn
13. siječnja 2016. / 15 mjeseci
27EMI PROJEKT d.o.o.340-08/16-01/2Ugovor o izradi Prometnih rješenja Aleje Kostr. Pomoraca20.000,00 kn
04. travnja 2016. / od 02/16
28ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE944-01/16-01/02Ugovor o prodaji nekretnine220.000,00 kn
27. travnja 2016. / 15 dana
29DR. MILE BATINIĆ500-04/16-01/01Ugovor- preventivni pregledi djece15.000,00 kn
20. travnja 2016. / 1 godina
30NET PROJEKT d.o.o.030-03/16-01/3Ugovor-usluge vođenja proj. e-općina69.600,00 kn
01. ožujka 2016. / 1 godina
31NET PROJEKT d.o.o.030-03/16-01/2Ugovor-izvršavanje usluge IBoss2 sustava19.200,00 kn
01. ožujka 2016. / 1 godina
32NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO500-04/16-01/04Ugovor - prvašić u kući7.000,00 kn
20. travnja 2016. / 09.16.-06.17. godine
33INFOPROJEKTd.o.o.410-01/15-01/3Ugovor o uslugama vođenja poreza9.800,00 kn
20. travnja 2016. / 1 godina
34DR. RADICA KOREN****500-04/16-01/03Ugovor - internistički i kardiološki pregledi1.330,00 kn
Jedinična cijena pregleda 190,00 kn
20. travnja 2016. / 1 godina
35MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI500-04/16-01/05Ugovor- vježb. protiv osteoporoze24.000,00 kn
20. travnja 2016. / 1 godina
36VEDRANA SABLIĆ BRAZZODURO DR.MED.500-04/16-01/02Ugovor - ultrazvučni pregledi mještana15.000,00 kn
20. travnja 2016. / 1. godina
37DELFIN GRUPA303-01/16-01/2Ugovor-sust. za prać.,mjerenje i ver.ušteda energ.32.500,00 kn
29. ožujka 2016. / do 31.01.17.
38DELFIN GRUPA404-04/16-01/4Ugovor-det.energ.pregled DV Zlatna ribica14.000,00 kn
12. svibnja 2016. / 30 dana
39DELFIN GRUPA404-04/16-01/5Ugovor-det.energ.pregled DOM ZDRAVLJA15.000,00 kn
12. svibnja 2016. / 30 dana
40DELFIN GRUPA404-04/16-01/3Ugovor-priprema i izrada proj.dok.ze energ.obnovu krova DOM ZDRAVLJA59.000,00 kn
12. svibnja 2016. / 30 dana
41DELFIN GRUPA300-01/16-01/5Ugovor-uprav.neposrednom potr.energ. I pr. putem ISGE-a69.000,00 kn
12. svibnja 2016. / 1 godina
42GP KRK d.d.363-01/16-03/05Ugovor-zaštita i izmješt.inst.-raskrižje Šodići101.596,50 kn
31. ožujka 2016. 20 dana
43NET PROJEKT d.o.o.030-03/16-01/5Ugovor- usluga izrade nove web stranice Općine Kostrena28.000,00 kn
12. svibnja 2016. / do 30.07.16.
44NET PROJEKT d.o.o.030-03/16-01/4Ugovor-usl.sig.sust.pohrane pod.unutar Općine i na ser. Net-proj.28.000,00 kn
12. svibnja 2016. / do 30.07.16.
45POMORSKI I POVIJESNI MEZEJ HRVAT.PRIMORJA RIJEKA910-04/06-01/1Ugovor o nastavku arheološ.istraž.na lokal. Solin15.000,00 kn
24. svibnja 2016. / 21 dan - počevši od 24. svibnja 2016.
Izvor: Služba za financije i gospodarstvo Općine Kostrena, 09. lipnja 2016.

*** Iznos ažuriran na dan 08. lipnja 2016.
**** Pozicija 169.6 Proračuna Općine Kostrena za 2016. godinu - ažurirano na dan 09. lipnja 2016.