Financiranje mjesečne pokazne karte za redovne učenike srednjih škola

Općina Kostrena sufinancirat će trošak mjesečne karte javnog linijskog prijevoznika KD “Autotroleja” d.o.o. Rijeka redovnim učenicima srednjih škola (uključivši i polaznike privatnih srednjih škola) u iznosu 25% cijene mjesečne pokazne karte.

Sufinanciranje će se vršiti za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine učenicima koji imaju prebivalište na području Općine Kostrena, a koji ne ostvaruju pravo na financiranje troška prijevoza po nekom drugom osnovu. Potvrda o prebivalištu dostavlja se u Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena- Službu za lokalnu samoupravu i pravne poslove.

 

 

 

 

 

Izvor fotografije