Vodič za gradnju / Building guide

  • Što investitor mora učiniti ako želi graditi/rekonstruirati zgradu/građevinu za koju se ne izdaje lokacijska dozvola?
  • Što investitor mora učiniti ako želi graditi/rekonstruirati zgradu/građevinu za koju se izdaje lokacijska dozvola?
  • Potvrđivanje samostalnih uporabnih cjelina (etažiranje)
  • Što ako građevini ili njezinome dijelu želite promijeniti namjenu, a za tu promjenu nije potrebno izvoditi građevinske radove?
  • Što ako imate postojeću građevinu kojoj nije utvrđena građevna čestica, odnosno zemljište nužno za redovitu uporabu građevine?
  • Što ako se građevine ili njihovi dijelovi grade bez građevinske dozvole, odnosno protivnoj toj dozvoli?
  • Koje se građevine mogu graditi/koji se radovi mogu izvoditi bez akta kojim se odobrava građenje?
  • Što ako želite ukloniti postojeću građevinu?


Building guide – Vodič za gradnju za eng. jeziku

If you own land or an existing building, you should first check whether and what kind of construction or reconstruction is allowed.