Kako otvoriti obrt?

Prvi korak

Služba za gospodarstvo

Potrebni su Vam slijedeći dokumenti:

  • preslika osobne iskaznice
  • za vezane obrte: dokaz o stručnoj osposobljenosti i (ili) preslika radnog staža iz radne knjižice.

Ukoliko sami ne ispunjavate uvjete o stručnoj osposobljenosti, zaposlit ćete radnika koji ima uvjete uz navedene dokaze

  • ispuniti tiskanice koje ćete dobiti u Službi za gospodarstvo
  • Izvršiti uplate za otvaranje obrta i troškove izdavanja obrtnice (žiro račune i iznose ćete dobiti u Službi za gospodarstvo)


Drugi korak

Banka

Za početak obavljanja poslovanja potrebno je otvoriti žiro račun, po Vašem izboru u jednoj od poslovnih banaka. Prije odlaska u banku trebate napraviti pečat. Uz pečat potrebno je imati presliku osobne iskaznice za vlasnika obrta, kao i za eventualnog opunomoćenika, te presliku Rješenja o upisu u obrtni registar. Bankovnih troškova kod otvaranja žiro računa nemate.


Treći korak

Zavod za mirovinsko osiguranje

Potrebno je priložiti: tiskanica M-11P i M-1P ( kupiti u Narodnim novinama), Rješenje o upisu u obrtni registar, pečat, radna knjižica (ako ste u radnom odnosu – potvrda poslodavca), preslika potpisnog kartona iz banke. Ukoliko zapošljavate radnika, potrebno je priložiti i obrazac SOD (kupiti u Narodnim novinama) i ugovor o radu.


Četvrti korak

Zavod za zdravstveno osiguranje

Potrebno je priložiti: preslika tiskanice M-11 i M-1P, preslika Rješenja o upisu u obrtni registar, pečat, Tiskanica 1 (prijava obveznika plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje), Tiskanica 2 (prijava osobnog osiguranja vlasnika obrta i zaposlenih osoba), te Tiskanica 3 ( za članove Vašeg domaćinstva i zaposlenih osoba).


Peti korak

Porezna uprava

Obrascem RPO prijavljujete se u registar poreznih obveznika, te ukoliko ulazite u sustav PDV (odluka je na Vama), prilažete i obrazac P-PDV (kupiti u Narodnim novinama).


Šesti korak

Ukoliko ste ovih prvih pet koraka uspješno odradili, savjetujemo Vam da se obratite matičnom Udruženju koje Vam može pružiti savjete iz osnova poslovanja obrta i uputi Vas u prava i obveze koje Vas očekuju u obavljanju obrtničke djelatnosti.

Za Općinu Kostrenu matično udruženje je Udruženje obrtnika Rijeka, Vukovarska 21. Kontakt telefon: 372-114, kontakt osoba: Dajana Dujmović, v.d.tajnik.

Više informacija o osnivanju obrta moguće je dobiti na web stranici Udruženja obrtnika rijeka www.obrtnici-rijeka.hr.