Izvješće o prijedlogu odluke o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova na području Općine Kostrena

Predmet: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – prijedlog odluke o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova na području Općine Kostrena

Na web stranicama Općine Kostrena objavljen je nacrt nove odluke o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova na području Općine Kostrena te je pozvana zainteresirana javnost na Savjetovanje o istoj. Rok za podnošenje prijedloga je bio 18. travnja 2016. godine, a prijedlozi se mogli dostaviti pisanim putem ili na elektroničku adresu: kostrena@kostrena.hr

Utvrđeno je da sukladno navedenom pozivu nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na predloženi nacrt.

KLASA: 015-08/15-01/02
URBROJ: 2170-07-04-2-16-4
Kostrena, 27. svibnja 2016.