Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću glede prijedloga Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti

Na web stranicama Općine Kostrena objavljen je prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti te je tim putem zainteresirana javnost pozvana na savjetovanje o istom. Rok za podnošenje prijedloga, komentara i primjedbi na predloženi prijedlog Odluke bio je 16. kolovoz 2016. godine, a isti su se mogli dostaviti pisanim putem na adresu Općine Kostrena ili elektronički putem e-maila na adresu kostrena@kostrena.hr.

Nakon proteka roka za savjetovanje, utvrđeno je da temeljem navedenog poziva nije pristigao niti jedan prijedlog, komentar ili primjedba na predloženi prijedlog Odluke.

KLASA: 335-01/16-01/03
URBROJ: 2170-07-04-16-3
Kostrena, 24. kolovoza 2016. godine