kostrena-anchor

Izvješće o provedenom savjetovanju

 I Z V J E Š Ć E

o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću glede prijedloga Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Kostrena za postavljanje privremenih objekata

 Na web stranicama Općine Kostrena objavljen je prijedlog Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Kostrena za postavljanje privremenih objekata te je tim putem zainteresirana javnost pozvana na savjetovanje o istom. Rok za podnošenje prijedloga, komentara i primjedbi na predloženi prijedlog Odluke bio je 13. veljače 2017. godine, a isti su se mogli dostaviti elektronički, putem e-maila na adresu kostrena@kostrena.hr.

Nakon proteka roka za savjetovanje, utvrđeno je da temeljem navedenog poziva nije pristigao niti jedan prijedlog, komentar ili primjedba na predloženi prijedlog Odluke.

 

KLASA: 372-03/16-01/12
URBROJ: 2170-07-04-17-2
Kostrena, 14. veljače 2017. godine